INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Návrhy, které mají ulehčit život rodičům

15.9.2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhují mnoho změn, které mají ulehčit život rodičům.  Navrhované změny by se měly dotknout rodičovské a mikrojeslí.

První z navrhovaných novinek by měla umožnit novopečeným otcům strávit více času se svým dítětem. Zavedení otcovské poporodní péče se plánuje na rok 2017 a po dobu jednoho týdne by otec dostával místo mzdy dávku nemocenského pojištění ve výši 70 % denního vyměřovacího základu. Týden otcovské poporodní péče by si otcové mohli sami určit kdykoli během šestinedělí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se dále snaží upravit rodičovský příspěvek tak, aby byl flexibilnější než v současné době.  Rodičovský příspěvek by měl být větší než nyní a měsíční výši této dávky by mělo být možné zvolit do výše peněžité pomoci v mateřství. Celkem 220 000 korun by mělo být možné vyčerpat do jednoho roku dítěte. Ti rodiče, kteří nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, by mohli čerpat měsíčně maximálně 7 600 korun.

Výši rodičovského příspěvku určuje výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. V případě, že je alespoň jednomu z rodičů možné stanovit k datu narození dítěte 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu, může si volit výši a délku pobírání dávky.
Další novinka nazvaná pečovatelská dovolená by měla být uplatněna, pokud budete jako výdělečně činní pečovat o rodinného příslušníka, u kterého došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu, potřebuje celodenní péči a vy ho nechcete umístit do žádného zdravotnického zařízení či zařízení poskytujícího sociální služby.

Podmínkou pro poskytnutí pečovatelské dovolené je účast na nemocenském pojištění a příbuzenský vztah k osobě, o kterou chcete pečovat. Pečovatelská dovolená by se měla poskytnout po dobu tří až šesti měsíců a ošetřovné by mělo být ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Projekt mikrojesle by měl být realizován již od příštího roku v krajích s nejvyšší poptávkou – tedy v Praze, ve Středních Čechách a Jihomoravském kraji. Mikrojesle představuje kolektiv dětí od šesti měsíců. V mikrojeslích dohlíží jedna pečující osoba na maximálně čtyři jedince.