V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Návrhy, které mají ulehčit život rodičům

15.9.2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhují mnoho změn, které mají ulehčit život rodičům.  Navrhované změny by se měly dotknout rodičovské a mikrojeslí.

První z navrhovaných novinek by měla umožnit novopečeným otcům strávit více času se svým dítětem. Zavedení otcovské poporodní péče se plánuje na rok 2017 a po dobu jednoho týdne by otec dostával místo mzdy dávku nemocenského pojištění ve výši 70 % denního vyměřovacího základu. Týden otcovské poporodní péče by si otcové mohli sami určit kdykoli během šestinedělí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se dále snaží upravit rodičovský příspěvek tak, aby byl flexibilnější než v současné době.  Rodičovský příspěvek by měl být větší než nyní a měsíční výši této dávky by mělo být možné zvolit do výše peněžité pomoci v mateřství. Celkem 220 000 korun by mělo být možné vyčerpat do jednoho roku dítěte. Ti rodiče, kteří nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, by mohli čerpat měsíčně maximálně 7 600 korun.

Výši rodičovského příspěvku určuje výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem či převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. V případě, že je alespoň jednomu z rodičů možné stanovit k datu narození dítěte 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu, může si volit výši a délku pobírání dávky.
Další novinka nazvaná pečovatelská dovolená by měla být uplatněna, pokud budete jako výdělečně činní pečovat o rodinného příslušníka, u kterého došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu, potřebuje celodenní péči a vy ho nechcete umístit do žádného zdravotnického zařízení či zařízení poskytujícího sociální služby.

Podmínkou pro poskytnutí pečovatelské dovolené je účast na nemocenském pojištění a příbuzenský vztah k osobě, o kterou chcete pečovat. Pečovatelská dovolená by se měla poskytnout po dobu tří až šesti měsíců a ošetřovné by mělo být ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Projekt mikrojesle by měl být realizován již od příštího roku v krajích s nejvyšší poptávkou – tedy v Praze, ve Středních Čechách a Jihomoravském kraji. Mikrojesle představuje kolektiv dětí od šesti měsíců. V mikrojeslích dohlíží jedna pečující osoba na maximálně čtyři jedince.