INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Možnost zaměstnanců mít „sick days“

18.2.2016

V současnosti došlo k jednání ohledně zrušení karenční doby, o kterém nechtěli podnikatelé ani slyšet. Jako kompenzace by se mohly uzákonit dny zdravotního volna tzv. sick says. Toto opatření navrhuje ČSSD, podporují ho odbory a jsou ochotni jednat o něm i podnikatelé. Musí být ovšem stanoveny striktní pravidla, aby nedocházelo k zneužívání tohoto institutu.

Zaměstnanci by tak měli možnost využít pěti plně placených dní zdravotního volna.  Zrušení karenční lhůty by totiž znamenalo velký nárůst nákladů zaměstnavatelů navíc a i nejspíše výrazný růst nemocnosti zaměstnanců. Řada zaměstnanců ovšem chodí do práce i přes nemoc kvůli ztrátě výdělku.

„Zákoník práce výslovně nezakotvuje právo zaměstnavatele, které by umožňovalo nařídit nemocnému zaměstnanci léčbu například začínající chřipky. Zaměstnanci totiž mohou mít k takovému jednání finanční motivaci, protože dávky nemocenského pojištění jsou nižší než mzda a za první tři dny pracovní neschopnosti se náhrada mzdy neposkytuje," uvedla advokátka Petra Sochorová, která se specializuje na pracovní právo a práva sociálního zabezpečení.

Někteří zaměstnanci mohou pracovat z domova v případě nemoci, pokud je tato možnost sjednána v pracovní či jiné smlouvě.

Smyslem návrhu uzákonit sick days je umožnit zaměstnancům, aby drobnější nemoci vyřešili bez návštěvy lékařů. Prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý k tomu ovšem uvedl, že se musí vést debata o počtu tzv. sick days a hlavně o zamezení zneužívání tohoto institutu pro jiné než zdravotní účely.

Vladimír Dlouhý se obává toho, že by firmy platily svým zaměstnancům další týden dovolené navíc. Dle něj by se mělo zamezit tomu, aby nebylo možné indispoziční volno kumulovat, připojovat ke státním svátkům, převádět do dalšího roku a podobně. Nejprve by se dle Dlouhého měla provést analýza porovnávající finanční aspekty obou variant, o kterých se nyní jedná, což je tedy zrušení karenční doby a zavedení pěti dní zdravotního volna.