INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Možnost slevy na pojištění při zkráceném úvazku

25.5.2022

Jen zhruba deset procent českých zaměstnanců pracuje na částečný úvazek. Například v Nizozemsku využívá zkrácený úvazek téměř 37 procent zaměstnanců. V sousedním Německu či Rakousku takto pracuje přes 27 procent zaměstnanců. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce co nejvíce motivovat zaměstnavatele pro rozšíření nabídky zkrácených úvazků a poslalo již do připomínkového řízení novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Díky novele by se mělo snížit sociální pojištění, které za zaměstnance hradí zaměstnavatel. V současnosti zaměstnavatel odvádí 25 procent z hrubé mzdy. V porovnání s průměrem nejvyspělejších zemích světa se jedná o dvojnásobek a Česká republika se tak řadí mezi země s nejvyšším zdaněním práce.

Firmám by se v případě zaměstnání pracovníka na zkrácený úvazek, tedy na osm až 32 hodin týdně, měly odvody na sociální pojištění snížit o pět procent. Další podmínkou pro snížení pojistného je, že se musí jednat o zaměstnance z těchto skupin:

Rodiče dětí mladších 9 let

Zaměstnance starší 55 (nebo 60) let

Lidé pečující o osobu blízkou

Osoby se zdravotním postižením

Studenty středních a vysokých škol

Lidé na rekvalifikaci

Zaměstnanci mladší 21 let – v tomto případě bude možná sleva na pojištění i při úplném úvazku. „U této skupiny osob je třeba podpořit jejich zaměstnávání obecně. Klade se důraz na to, aby zejména absolventi středních škol a odborných učilišť, co nejdříve po absolvování studia, vstupovali na trh práce a získávali odborné a praktické zkušenosti,“ píše se v důvodové zprávě.

Nárok zaměstnavatelů na sníženou sazbu pojistného bude možný do 1,5násobku průměrné mzdy. Sleva na pojistném se bude uplatňovat na tiskopisu, na kterém zaměstnavatel uvádí přehled o výši vyměřovacího základu a výši pojistného.