INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

MOSS - Mini One Stop Shop

24.2.2017

Od roku 2015 se změnila některé pravidla pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb. Při poskytnutí vybrané služby se místo plnění přesouvá do místa příjemce služby. Příkladem elektronicky poskytovaných služeb mohou být webové stránky, antivirové programy, elektronické knížky, přístup k online počítačovým hrám apod.

Jestliže máte sídlo nebo provozovnu v České republice a poskytujete některou z výše uvedených služeb koncovému zákazníkovi (neplátci DPH) s místem plnění v jiném státě Evropské unie, jste povinni odvést DPH v místě příjemce služby. Jednou z možností je registrovat se v daném státě k dani z přidané hodnoty a podat v tomto státě EU daňové přiznání, nebo se registrovat v České republice do režimu Mini One Stop Shop (tzv. MOSS). Do tohoto režimu se mohou registrovat pouze plátci DPH nebo identifikované osoby.

Pokud tedy prodáváte virtuální produkty (služby) do zemí Evropské unie, je nutné neplátcům DPH naúčtovat DPH jejich země. Těchto DPH je přibližně 70 a v některých státech se i liší na základě druhu virtuálního produktu. Osoba povinná k dani, která chce režim jednoho správního místa využívat, se nemusí při poskytování vybrané služby registrovat k DPH v každém členském státě, ale své povinnosti k DPH plní prostřednictvím pouze jednoho členského státu. Finanční správa  členského státu, kde se osoba povinná k dani k režimu jednoho správního místa zaregistruje, pak může na jednom místě podávat daňové přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká.

Daňové přiznání v režimu MOSS se podává za kalendářní čtvrtletí. Každé daňové přiznání bude mít své referenční číslo, které se automaticky vygeneruje při podání prostřednictvím webového portálu. Toto referenční číslo se uvádí i jako variabilní symbol.
MOSS lze obejít tak, že využijete prostředníka, který má už MOSS vyřešený. Tato třetí osoba musí být ve státě EU a musí být plátce DPH (nebo identifikovaná osoba), či je mimo EU a nemusíme u sebe řešit plátcovství DPH.