INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mírnější podmínky pro dlouhodobé ošetřovné

6.2.2020

Sociální dávka v podobě dlouhodobého ošetřovného umožňuje občanům zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav potřebuje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči. Dlouhodobé ošetřovné je zavedeno do poloviny roku 2018 a doteď ho využilo asi pět tisíc lidí.

Dlouhodobé ošetřovné se vyplácí až po dobu 90 dnů. Ošetřovné může dostat osoba z širokého okruhu příbuzných a podmínkou je souhlas ošetřující osoby. Žadatel si ale musí platit nemocenské pojištění. Dlouhodobé ošetřovně dosahuje výše šedesáti procent vyměřovacího základu.

Podmínky pro státem placenou domácí péči o nemocné by mohly být dostupnější více lidem. S mírnějšími podmínkami počítá novela zákona o nemocenském pojištění.

Novela tak reaguje na situaci, že část lidí dlouhodobé ošetřovné nemohlo čerpat kvůli nesplnění všech podmínek. Často dávka nemohla být vyplácena kvůli podmínce sedmidenní hospitalizace vážně nemocného příbuzného. Jedná se například o pacienty s onkologickou nemocí, kdy jejich stav nevyžaduje hospitalizaci, která by trvala tak dlouho. Poslanci ČSSD tak chtějí nutný pobyt v nemocnici zkrátit na čtyři dny a u nevyléčitelných nemocí chtějí tuto podmínku zrušit úplně. „Je důležité, aby na to lidé skutečně dosáhli, aby příspěvek dostali ti, co to skutečně potřebují,“ uvedla místopředsedkyně sociálního výboru a předkladatelka návrhu Alena Gajdůšková (ČSSD).

„Je důležité podporovat právě péči v rámci rodiny, takže to je dobře, že se tímto směrem vydáváme,“ souhlasí i místopředsedkyně sociálního výboru a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Celkové výdaje na dlouhodobé ošetřovné činily 110 milionů korun, což jsou jen tři desetiny procenta z celkových výdajů. V případě schválení zmíněných změn se nepředpokládá, že by výdaje na dlouhodobé ošetřovné byly významně vyšší.