INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ministři se dohodli na pravidlech pro režim reverse charge

1.11.2018

Ministři financí zemí Evropské unie se shodli na pravidlech pro tzv. režim reverse charge, který by měl pomoci při boji s daňovými úniky. Dle posledních odhadů Evropské komise činí daňové úniky na DPH v České republice 14 procent z výběru této daně, což představuje zhruba 50 miliard korun (údaje z roku 2016).  Plátce mnohdy nárokuje DPH z hodnoty nakoupeného zboží a služeb, avšak dodavatel tuto DPH státu neodvedl.

Obecný systém přenesené daňové povinnosti spočívá v tom, že celou daň by měl na konci obchodního řetězce zaplatit obchodník, který zboží nebo službu prodává konečnému spotřebiteli. Jedná se tedy o přesun platby DPH z dodavatele na odběratele. Režim se už několik let v České republice používá na stavební práce, šrot či zlato, mobily, tablety, procesory, některé obiloviny a surové kovy.

Možnost využívat obecný systém přenesené daňové povinnosti prosazoval čtyři a půl roku premiér Andrej Babiš.  Uvedl, že poprvé v historii členství Evropské unie, představitelé České republiky přesvědčili komisi, aby předložila návrh, který prosazují oni.  Návrh dlouhodobě blokovala především Francie. U daňových otázek je totiž nutné souhlas všech států.

Hartwig Löger, ministr financí nyní předsednického Rakouska, připomněl, že jde o opatření výjimečné a časově omezené, které by mělo pomoci zemím s „endemicky rozšířenými“ takzvanými karuselovými podvody na DPH.

Pravidla ještě musí schválit Evropský parlament. Poté bude možné podat žádost a Evropská komise o ní musí rozhodnout do tří měsíců. Česká ministryně financí Alena Schillerová chce o možnosti reverse charge požádat co nejdříve. Bude ovšem nutné upravit zákon o DPH. Dle odborníků ovšem stoupne byrokratické zatížení podnikatel. Systém se bude moci využívat jen do 30.června 2022, kdy by dle představ Evropské komice měl v Evropské unii naběhnout nový definitivní systém pravidel pro DPH.

Systém by bylo možné používat pro veškerá zdanitelná plnění u zboží a služeb u jednotlivé transakce nad 17 500 eur (asi 450 000 korun). Další podmínkou je účinný a funkční systém elektronického hlášení. Aby bylo možné využívat obecný systém reverse charge, musí karuselové podvody představovat čtvrtinu mezery ve výběru DPH, tedy rozdílu mezi očekávaným a skutečným výběrem daně.

Na jednání ministrů financí EU se také otevřela diskuze o tom, aby státy EU mohly přeřadit elektronické publikace do snížení či nulové sazby DPH.  Evropská unie tak chce modernizovat systém unijní DPH pro digitální hospodářství.