INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Minimální mzda vzroste na 13 350 korun

27.11.2018

S příchodem nového roku vzroste i minimální mzda. Vláda našla kompromis mezi jednotlivými návrhy a shodla se na částce 13 350 korun. Jedná se o 1 150 korun více než je nyní, a je to druhé nejvýraznější nominální navýšení od zavedení minimální mzdy v roce 1991. Základní hodinová sazba se zvýší se současných 73,20 na 79,80 korun. Za minimální mzdu pracuje v České republice cca 150 tisíc zaměstnanců.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová uvedla, že česká produktivita práce dosahuje 70 procent té německé, avšak čeští zaměstnanci vydělávají jen přibližně 30 procent německých mezd. Zástupcům zaměstnavatelů se ovšem navýšení mezd nelíbí. V příštím roce bude i zrušena karenční lhůta, což pro zaměstnavatele znamená dodatečné náklady. Dle výpočtu Hospodářské komory mzdové náklady zaměstnavatele na jednoho zaměstnance s minimální mzdou vzrostou v příštím roce o 1 500 korun na 17 900 korun za měsíc.

Dle dat Eurostatu patří česká minimální mzda k nejnižším z 22 zemí Evropské unie, které mají minimální mzdu na celostátní úrovni stanovenou. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje, že do roku 2020 by se měla minimální mzda zvýšit o dalších 6,5 procent.  Snahou je přiblížit minimální mzdu k 40 procentům mzdy průměrné.

Zvýšení se nebude týkat jenom minimální mzdy, ale i tzv. zaručené mzdy. Zaručená mzda představuje nejnižší výdělek, na který má pracovník podle odbornosti a složitosti práce nárok. Tato mzda byla zavedena v roce 2007. Nejnižší úroveň zaručené mzdy vzroste o 1 150 korun až 2 300 korun měsíčně. Zaručené mzdy jsou mzdy, které nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a týkají se i zaměstnanců ve veřejných službách, veřejné správě a ve státní službě, jimž je za práci poskytován plat. Zaručené mzdy jsou stanoveny v osmi úrovních dle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Nejnižší odpovídá minimální mzdě, nejvyšší alespoň jejímu dvojnásobku.

Od příštího roku si například uklízečky nebo skladníci musí vydělat minimálně 13 350 korun měsíčně. Zaručená mzda se pro řidiče linkových autobusů, zdravotní sestry a porodní asistentky zvýší na 19 850 korun měsíčně. Výzkumníci, či makléři si v příštím roce vydělají minimálně 26 700 korun.  Zaručené mzdy dle jednotlivých skupin prací jsou dostupné na stránkách ministerstva.