INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mimořádný příspěvek v karanténě

24.3.2021

Mimořádný příspěvek tzv. „izolačka“ při nařízené karanténě nebo izolaci přísluší pouze v období od 1.3. do 30.4.2021. Příspěvek poskytovaný až ve výši 370 korun má zabránit šíření nákazy. Zaměstnanci se už v případě karantény nebo onemocnění COVID-19 nemusí obávat podstatného poklesu svých příjmů. Příspěvek je navíc osvobozen od daně z příjmu.

Lékař postupuje při vystavování eNeschopenky podle toho, zda pacient vykazuje symptomy nákazy COVID 19, nebo u něj byla nákaza prokázána nebo je mu nařízena karanténa z preventivních důvodů (rizikový kontakt).  Na příspěvek budou mít nárok i tzv. dohodáři, pokud si hradí nemocenské pojištění (při příjmu nad 3 500 korun z dohody o pracovní činnosti, resp. nad 10 000 korun u dohody o provedení práce).

Zaměstnanec si o „izolačku“ nemusí žádat. Dostane ji automaticky, musí jen ohlásit nařízenou karanténu nebo izolaci mít od lékaře vystavenou eNeschopenku. Mimořádný příspěvek pak obdrží v následující výplatě.

Naopak mimořádný příspěvek v karanténě nepřísluší těm zaměstnancům, jimž byla nařízena karanténa, v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí (s výjimkou pracovních/služebních cest).

Zaměstnavatel si příspěvek k náhradě mzdy sám odečte od povinného odvodu na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Odečet může zaměstnavatel provést do třech kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance.

Jak již bylo uvedeno, zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény (izolace), příspěvek ve výši 370 korun. V případě, že by součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhnul 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Zaměstnanci tedy přísluší příspěvek nejvýše v takové výši, která společně s náhradou příjmu činí 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin.

Dodržování nařízené karantény nebo izolace budou kontrolovat orgány hygieny, které mohou při nedodržení podmínek ukládat i pokuty.