INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Milostivé léto znovu pomůže lidem v dluzích

1.6.2022

V rámci tzv. Milostivého léta se mohou lidé snáze zbavit některých exekucí. Problém s exekucemi má v České republice až 850 tisíc lidí. První Milostivé léto proběhlo na přelomu minulého a letošního roku. V jeho rámci exekutoři zastavili 42 tisíc případů. Vláda odsouhlasila jeho opakování. Druhé Milostivé léto by mělo být na dlouhou dobu poslední podobnou akcí. Projekt bude spuštěn od začátku září do konce listopadu.

„Milostivé léto se ukázalo jako velmi výhodné pro všechny tři klíčové aktéry. Nejedná se o žádnou dluhovou amnestii či popření pravidla o tom, že dluhy se mají platit. Naopak věřitelům se jednorázově vrátily celé dlužné jistiny, dlužníci se zbavili desítek tisíc exekucí u dluhů vůči státu a stát vrátil dlužníky do standardních socioekonomických vztahů. Stát ušetří na sociálních dávkách, získá na odvodech těch, kteří už nebudou pracovat někde v šedé zóně, ale podle běžných pravidel,“ uvedl poslanec Marek Výborný.

Milostivé léto mohou využít pouze fyzické osoby, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Milostivé léto se tedy vztahuje například na dluhy vůči dopravním podnikům, nemocnicím, energetikám v rukách státu, na nezaplacené poplatky České televizi, Českému rozhlasu a také vůči zdravotním pojišťovnám. Podmínkou pro využití tohoto projektu je to, že daná osoba nemůže být v insolvenci a nesmí tedy zrovna procházet oddlužením.

„Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize a zvyšující se inflace je druhá vlna milostivého léta na místě. Může pomoci především těm, kteří se do akce nemohli zapojit loni. Například proto, že peněžní prostředky, se kterými mohli volně disponovat, použili na úhradu zvýšených cen za energie," vysvětluje ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Dlužníci budou moci zaplatit nebo doplatit celou jistinu, tedy původní dluh, plus náklady na zastavení exekuce. K zastavení exekuce je nutné abyste během tříměsíční lhůty uhradili původní dluh a zaplatili paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1 500 korun bez DPH. Novinkou pro druhé Milostivé léto je povinnost exekutorů reagovat do 15 dnů na dotazy dlužníků. Při překročení této lhůty se dlužníkovi milostivé léto prodlouží.

Pro zastavení exekuce je nutné do 30. listopadu 2022 písemné sdělení, že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta.