INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Letní brigády se blíží

12.6.2018

Studenty především v letním období láká si něco přivydělat. Velká poptávka po pracovní síle nabízí mnoho zajímavých pracovních pozic. V dnešním článku si shrneme informace, kdy musí brigádnicí přiznávat a platit daně a jaké mohou využít daňové slevy.

Zaměstnavatelé nabízejí různé brigády na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti. Na dohodu si mohou přivydělat nejenom studenti, ale i penzisté a zaměstnanci pracující pro jiného zaměstnavatele na plný úvazek. Výhodou je, že na tyto dohody mohou pracovat pro více zaměstnavatelů současně.

Dohoda o provedení práce musí být vždy uzavřena písemně. Hrubá měsíční odměna může být nadprůměrně vysoká. Na základě této dohody lze pracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin za kalendářní rok. Sociální ani zdravotní pojištění se z dohody o provedení práce neplatí, v případě, že je hrubá měsíční odměna 10 000 korun a méně.

Uveďme si příklad, kdy si student bude chtít přivydělávat u zaměstnavatele na dohodu o provedení práce a jeho hrubá měsíční odměna bude menší než 10 000 korun.  Pokud podepíše u tohoto zaměstnavatele prohlášení k dani a při výpočtu čisté odměny uplatní slevu na poplatníka ve výši 2 070 korun, nebude platit žádnou daň z příjmů. Prohlášení k dani je možné mít na dané období podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Z tohoto výdělku bude odvedena pouze 15% srážková daň. Jak již bylo uvedeno, z tohoto příjmu nebude ani platit sociální a zdravotní pojištění.

Co se týče dohody o pracovní činnosti, u těchto typů smluv pracující studenti platit pojištění ve většině případů budou muset. Výjimkou je pouze výdělek nižší než 2 500 korun. Podmínkou dohody o pracovní činnosti je práce na dobu nejdéle 52 týdnů s maximálním rozsahem 20 hodin týdně.

Každý poplatník daně z příjmů má nárok na základní daňovou slevu, která činí 24 840 korun za rok (měsíčně tedy 2 070 korun). Studenti mají ještě nárok na slevu na studenta, která činí 4 020 korun za rok (335 korun měsíčně). V praxi jim pak často vychází nulová daň. Na slevu na studenta mají nárok mladí lidé do 26 let, případně až do roku 28 let, pokud studují v denním studiu v doktorském programu.

Daňové přiznání musí odevzdat pouze ti studenti, kteří pracují pro více zaměstnavatelů současně. Pokud student podepíše prohlášení k dani poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daňové přiznání podává a daň zaplatí. Brigádník poté dostane od zaměstnavatele potvrzení o příjmech ze závislé činnosti. Část nebo celou zaplacenou zálohovou daň (dle uplatněných slev, na které má nárok) mu poté firma vrátí. Nevrací jen srážkovou daň, která se uplatňuje na příjmy do 10 000 korun, případně do 2 500 korun, pokud má student ještě další příjmy.

Vyplnění daňového přiznání je většinou pro studenty výhodné, neboť mají roční zdanitelný příjem do limitu a po podání daňového přiznání zaplacenou daň obdrží zpět.