INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Lepší návrat rodičů do práce

29.5.2024

Dle dat ministerstva práce a sociálních věcí chybí v mateřských školách a dětských skupinách v současnosti přes 70 tisíc míst pro děti ve věku od tří do pěti let. Kvůli změně pravidel pro rodičovský příspěvek, kdy se zkrátila možnost jeho čerpání z maximálně čtyř na tři roky, se čeká ještě další zhoršení situace.

Vláda proto schválila návrh na vznik sousedských dětských skupin. Sousedské skupiny by byly nejvýše pro čtyři děti ve věků od půl roku do zahájení povinné školní docházky. Poskytovatelem péče o tyto děti (který by měl nárok na finanční podporu, tak jako dětské skupiny) může být jen zletilá bezúhonná, zdravotně způsobila osoba s jednou z přípustných odborných způsobilostí (např. sestra, zdravotně-sociální pracovník, záchranář, asistent pedagoga, kvalifikovaná chůva apod.).  Rodič může mít i ve skupině své dítě.

Další chystanou změnou je povinnost obcí zajistit místo v dětských skupinách dětem, které nepřijme po třetích narozeninách spádová školka. Toto opatření by mělo začít platit od roku 2026. „Bude povinnost zajistit dětem nad tři roky místo v dětské skupině. Pokud se to nepodaří v mateřské škole či dětské skupině v externím subjektu, neziskové organizaci, firmě či v sousední obci, tak bude rodiči obec poskytovat kompenzace, že si to bude zabezpečovat sám. Nebudou to žádné sankce, ale mechanismus podpory rodičů,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Kompenzací bude měsíční úhrada, kterou rodič bude muset platit za místo v dětské skupině.

Již nyní mohou města, obce i občanský sektor čerpat dotace na vybudování či rekonstrukci dětských skupin z programu Národního plánu obnovy. Celkem je v programu připraveno sedm miliard korun. Města a obce mohou získat až 25 milionů korun na jeden projekt, dotace jim zaplatí sto procent výdajů.  Ostatní mohou žádat až o 12 milionů korun a dotace může pokrýt až 90 procent výdajů na projekt.