INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kompenzační bonus o pro podnikatele v úpadku

27.1.2021

Sněmovna schválila změnu v zákoně, která má umožnit čerpání peněz z tzv. kompenzačního bonusu i pro podnikatele v úpadku. Novelu má ještě posoudit Senát. O bonus půjde žádat i zpětně, a to do dvou měsíců od nabytí účinnosti zákona.

Příspěvek na podnikání postižené dopady pandemie ve výši 500 korun denně budou moci nově čerpat i například kadeřnice, pedikérky, které vyhlásily úpadek a procházely například oddlužením. „Vyloučení nároku na kompenzační bonus u osob v úpadku jsem od počátku považovala za nešťastné a nepřiměřeně tvrdé, a to zvláště ve vztahu k osobám v oddlužení,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Podnikatel může pro podání využít online formulář na stránkách finanční správy, ve kterém lze podat žádost za všechna uplynulá bonusová období najednou. Pokud podnikatel v minulosti žádost o bonus stáhl, je nutné podat novou žádost.

O kompenzační bonus mohou žádat i provozovatelé taxislužby, pokud splňují následující podmínky:

Žádat mohou za období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021 následovně:

  • Osoby, které požádaly o kompenzační bonus dříve a jejich žádost nebyla dosud vyřízena nebo řízení bylo zastaveno, proti čemuž se odvolaly (dosud běží odvolací řízení), nemusí nic dělat. Vše bude vyřízeno finančním úřadem, na který byla žádost podána.
  • Osoby, které žádost dosud nepodaly nebo požádaly již dříve, ale žádost vzaly zpět, popřípadě dříve požádaly a řízení bylo pravomocně zastaveno (neodvolaly se nebo odvolací řízení již bylo ukončeno), mají možnost podat novou žádost za příslušné dny bonusového období.

Žádost je nutné podat do 2. února 2021.

Poslanci i schválili návrh, podle něhož se ošetřovné nebude započítávat od ledna do konce září do příjmu při posuzování nároku na různé sociální dávky. Lidé by tak nepřišli o přídavky na děti či příspěvky na bydlení jenom kvůli tomu, že jim se zpožděním dorazí ošetřovné za dva měsíce najednou či spolu se mzdou. „Ošetřovné nebude považováno za příjem v době, kdy byla vyhlášena mimořádná opatření proti epidemii. Chceme tím skutečně pomoci především rodinám s malými dětmi a zabránit situaci, kdy dojde k výplatě ošetřovného v jiném měsíci, než byla vyplacena mzda,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček.