INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kdo a jak podává souhrnné hlášení?

28.10.2013

Kromě povinnosti plátců DPH podat samotné přiznání k DPH má řada plátců také povinnost podat i souhrnné hlášení. Souhrnné hlášení podává informaci státům Evropské Unie o dodaném zboží a poskytnutých službách subjektům z EU.

V souladu s § 102 odst. 1 zákona o DPH se podání souhrnného hlášení plátců DPH týká těchto aktivit:

 • Dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě
 • Přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu
 • Dodání zboří uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu
 • Poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby.

Souhrnné hlášení nelze podat v tištěné podobě.  Podává se jenom elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně. Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy, která není opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo není odeslána prostřednictvím datové schránky, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení.

Plátce, který dodává pouze zboží, podává souhrnné hlášení každý kalendářní měsíc po skončení kalendářního měsíce. Pokud plátce dodává své zboží do jiného členského státu Evropské unie, kdy je odběratel registrovaný v jiném členském státě, podává souhrnné hlášení ve stejné době jako přiznání k DPH.

Plátce tedy při vyplňování hlášení uvede do číslovaných řádků jednotlivých sloupců:

 • kód členského státu, do kterého bylo zboží dodáno, (má vždy dva znaky)
 • DIČ pořizovatele
 • kód plnění
  • ? 0 – dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě
  • ? 1 – přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu
  • ? 2 – dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu, tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba
  • ? 3 – poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě dle § 9 odst. 1 ZDPH, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby
 • počet plnění – odpovídá počtu uskutečněných případů pro jednoho odběratele za dané zdaňovací období
 • celkovou hodnotu dodávky v Kč (zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru).