INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jak podporovat a chránit zdraví svých zaměstnanců

15.6.2013

Zdravý zaměstnanec je pro každou firmu lepší než zaměstnanec nemocný. Podává vyšší výkon, je soustředěný na práci, je na něho spolehnutí. Podle průzkumů může každý zaměstnavatel významně ovlivnit zdraví svých zaměstnanců. Možností ze strany zaměstnaneckých benefitů je celá řada. Stačí si vybrat.

Sick days, firemní lékař, příspěvky na vitamíny nebo preventivní vakcíny proti chřipce a nachlazení. Dále lázeňské pobyty nebo poskytnutí slev do fitness center. To všechno jsou příklady benefitů, které může zaměstnavatel svým zaměstnancům nabídnout. Pokud zaměstnavatel nemá dostatek finančních prostředků, levnější variantou je zakoupení rotopedu nebo pingpongových stolů a umístit je přímo do některého z volných firemních prostor. Poskytnutím zdravotních benefitů zaměstnavatel šetří i finance firmy.

Příspěvky na sport jsou totiž nedaňovým nákladem a pro zaměstnance tedy osvobozeným příjmem. Zaměstnanec tak nemusí platit z těchto odměn daň z příjmu, stejně jako sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel musí při jejich poskytování splnit pouze jednu podmínku. Tou je naturální forma daného příspěvku. Příkladem je permanentka do posilovny nebo poukázka na masáž. Podpora zdraví zaměstnanců je vítána i ze strany pojišťoven. Pojišťovny nabízí celou řadu výhodných programů pro firmy, které podporují zdraví svých zaměstnanců. V rámci těchto programů mohou zaměstnanci čerpat například příspěvky na léčbu zrakových vad pomocí laseru, nebo na určité stomatologické výkony, které by si jinak možná nemohli dovolit.

Zaměstnavatelé se také velice často setkávají s kouřením zaměstnanců v době přestávek. Kouření zaměstnancům zakázat nemohou, mohou je však odměnit, pokud svůj zlozvyk odstraní. Zaměstnávání kuřáka totiž podle průzkumů přináší firmě vyšší náklady. Ty souvisí s jeho vyšší nemocností a tedy i absencí doby strávené v zaměstnání. Kuřáci mají také podle průzkumů snižující trend pracovní výkonnosti.

Jak je vidět, škála benefitů podporujících zdraví zaměstnanců, je velice široká a každým rokem pestřejší. Tento trend umožňuje i neustálý vývoj vědy a lékařských postupů. Zaměstnavateli tedy stačí vybrat si vhodnou variantu „balíčku benefitů“, který nejlépe uspokojí potřeby zaměstnanců.