INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jak motivovat zaměstnance v případě nedostatku finančních prostředků

12.5.2013

Většina zaměstnaneckých benefitů stojí firmu peníze. Jak ale motivovat zaměstnance k vyššímu výkonu za situace, kdy firmu brzdí nedostatek finančních prostředků? Tento článek uvádí možnosti, jak motivovat zaměstnance a přitom tolik ušetřit potřebné finanční prostředky.

Prvním krokem, před samotným odměňováním zaměstnanců, je znalost jejich hodnotového žebříčku. Pokud zaměstnanci nejsou schopni odměnu náležitě ocenit, ztrácí svůj význam a cíl. Se znalostí preferencí svých zaměstnavatelů, může zaměstnavatel přistoupit k samotnému odměňování. První možností je tzv. pružná pracovní doba. Ta má svůj význam tam, kde záleží na výkonu nebo výsledku, a ne na fyzické přítomnosti zaměstnance na pracovišti. Jedinou podmínkou pro zaměstnance je způsob rozložení 40 pracovních hodin v jednom týdnu. Někteří zaměstnanci nabízí možnost volby příchodu do zaměstnání, a to v časovém rozmezí od 6 do 8h ráno.

Další motivačním prvkem je volno pro zařizování osobních věcí nebo léčení. Účelem tohoto je přesvědčení, že zaměstnanci by měli lépe a efektivněji využívat pracovní dobu. Čas navíc pak mohou využít na návštěvu lékaře, úřadů apod.

Práce z domova je další možností, která je ze strany zaměstnavatelů, nabízena. Právě práce z domova je umožněna vývojem komunikačních technologií, díky nimž je zaměstnanec schopen vykonávat stejnou práci z domova, jako by byl fyzicky přítomen na pracovišti. Stáčí mít doma počítač s internetem a přístup do interního systému firmy. Tato možnost je ze strany zaměstnanců hojně využívána a umožňuje například ženám na mateřské dovolené držet krok s firmou, a být stále v obraze. Poté je i návrat do zaměstnání snadnější jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Další možností, jak motivovat zaměstnance je poskytnutí dovolené navíc. Horní hranice dovolených není prakticky omezená, takže některé firmy lákají zaměstnance i na 5týdenní dovolenou. Spektrum možností, jak motivovat zaměstnance je tedy široké. Stačí si jen vybrat tu, která nejvíce ovlivní výkon Vašeho zaměstnance a přispěje tak k oboustranné spokojenosti.