INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Home office dle zákoníku práce

12.6.2024

Cílem novely zákoníku práce je vytvoření co možná nejlepších podmínek pro skloubení rodinných a pracovních povinností. Při nesplnění pravidel pro home office hrozí pokuta až 300 tisíc korun.

Dohoda o home office musí být uzavřena písemně a měla by obsahovat:

  • označení místa výkonu práce na dálku,
  • stanovení způsobu komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,
  • způsobu přidělování práce na dálku,
  • nastavení způsobu náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku,
  • stanovení způsobu rozvržení pracovní doby,
  • dobu, na kterou se dohoda uzavírá,
  • nebo ujednání o způsobu zajištění BOZP na domácím pracovišti.

Náhrada nákladů (elektřina, vytápění, voda) při práci z domova může být zaměstnancům poskytována buď dle prokazatelných výdajů, nebo paušálně. V případě paušálu mají lidé pracující na dálku na náhradu nákladů dostávat 4,50 koruny na hodinu.  Částka by se měla každý rok upravovat vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Hodinovou sazbu může ministerstvo změnit i v mimořádném termínu, pokud dojde k výrazné změně ve spotřebě domácností s vyšší odchylkou než 20 %. Zaměstnavatel se ovšem může se zaměstnancem dohodnout, že mu žádné náklady při práci na dálku hradit nebude.

Novela zákona umožní oběma stranám rozvázat závazek z dohody o práci na dálku dohodou ke sjednanému dni, nebo jej vypovědět z jakéhokoliv důvodu, nebo bez udání důvodu s 15denní výpovědní dobou.