INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Firmy poskytující praxe studentům nebudou mít navrhované daňové úlevy

7.10.2013

Návrh, týkající se podnikatelů poskytující praxe studentům, připravila komora spolu se Svazem průmyslu a dopravy, ministerstvem průmyslu a ministerstvem financí. Novela by se dotkla těch firem, které umožní studentovi praxi více než 400 hodin. Mohly by si od základu daně odečíst 80 tisíc korun na dotyčného studenta.

V případě praxe od 200 do 400 hodin by firma měla daňovou úlevou 40 tisíc korun. Návrh také zvyšoval limit daňově uznatelných výdajů stipendií u středoškoláků i vysokoškoláků (u středoškoláků z 2 000 Kč na 5 000 Kč měsíčně, u vysokoškoláků z 5 000 Kč na 10 000 Kč měsíčně). Zaváděl i podporu firemní investice do vybavení určeného pro vzdělávání, a to až o 110 procent.

Viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Somr daňové zvýhodnění komentoval takto: „Možnost odečíst si od základu daně náklady na jednoho žáka konajícího praxi ve firmě považujeme za základní pobídku pro zaměstnavatele, kteří se již brzy mohou ocitnout bez kvalifikovaných pracovníků stěžejních pro ekonomický růst této země.“ Podle expremiéra Petra Nečase by daňové úlevy zvýšily zaměstnanost absolventů. Navrhované daňové zvýhodnění mělo přispět k tomu, že by podniky byly více motivovány podílet se na praktické výuce a přípravě studentů středních a vysokých škol.

Ovšem senátoři na schůzi, kde se projednával balíček změn daňových zákonů v souvislosti s přijetím občanského zákoníku, rozhodli, že návrh na daňové zvýhodnění pro firmy investující do vzdělání nepodpoří. Jelikož je poslanecká sněmovna rozpuštěna, není možné návrh vrátit zpět.

Podnikatelé, které nepotěšilo toto rozhodnutí, požadují jiné finanční stimuly pro zaměstnavatele, kteří se zapojili, nebo se chtějí v budoucnu zapojit do rozvoje odborného vzdělávání. Mimo jiné je cílem Hospodářské komory i zavedení základních principů Kooperativního modelu spolupráce škol a firem do vzdělávacího systému.