INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Firmy mohou žádat o příspěvek na vzdělávání zaměstnanců

28.4.2016

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II mohou zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou investovat do dalšího vzdělání svých pracovníků, získat příspěvek až ve výši 6 miliónů korun ročně. Na tento projekt je celkem alokováno téměř 3,5 miliardy korun.

Žádat o finanční podporu lze od konce března letošního roku a projekt poběží až do 30. listopadu 2020. Do projektu se mohou zapojit i osoby samostatně výdělečně činné a nově vzniklé firmy. Díky tomuto projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Program může pomoci i novým zaměstnancům, kteří nastoupili a potřebují více času na zaučení.

O přiznání příspěvku rozhoduje konkrétní krajská pobočka úřadu práce. Pobočka bude především hodnotit to, zda poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce, či bude mít vzdělávání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Příspěvek, který lze získat může dosahovat až 85 % skutečně vynaložených nákladů. Příspěvek na mzdu jednoho zaměstnance může maximálně dosáhnout 176 korun za hodinu, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. V průměru může žadatel čerpat až 500 tisíc měsíčně. Nejvýše poskytnutá roční částka nesmí překročit 6 miliónů korun.

„Díky tomuto projektu si mohou prohloubit svou kvalifikaci, znalosti a dovednosti tisícovky zaměstnanců. Jsem přesvědčená, že i tato aktivita následně přispěje ke zvýšení jejich uplatnitelnosti v rámci firmy či na volném pracovním trhu, a zároveň podpoří konkurenceschopnost zaměstnavatele,“ vysvětluje generální ředitelka Úřadu práce České republiky Kateřina Sadílková.

Projekt i cílí na podporu vzdělávání zaměstnanců nad 54 let. Tito lidé totiž patří mezi skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Předchůdce tohoto projektu v předchozím období byl velice oblíben a úřad práce uzavřel dohody s více než 2 500 zaměstnavateli. Celkem bylo vzděláno v rámci tohoto projektu téměř 44 000 osob.