INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Evropská komise a reverse charge

28.12.2016

Česká republika již více než dva roky žádá Evropskou komisi o možnost uplatnit u výběru DPH obecný mechanismus reverse charge. Evropská komise chce bojovat s úniky na DPH. Dle údajů se v celé Evropské unii na dani nezaplatí skoro 170 miliard eur, což je v přepočtu asi 4,6 bilionu korun. V České republice se ztráty pohybují ve výši skoro 90 miliard korun. Ministr financí Andrej Babiš uvedl, že ročně tak není zaplaceno 22 procent DPH.

Připomeňme si, že základem systému přenesené daňové povinnosti je přesun platby DPH z dodavatele na odběratele. Účelem je zabránit karuselovým podvodům, kdy dodavatel neodvede fakturovanou DPH a odběratel si ji ve formě odpočtu nárokuje. Česká republika žádala o možnost spustit nejméně pětiletý pilotní projekt obecného mechanismu reverse charge, který by umožňoval jeho využití u transakcí nad 10 000 eur.

Evropská komise navrhla členským státům možnosti, aby za určitých podmínek mohly při výběru DPH využít obecný mechanismus přenesené daňové povinnosti.. Avšak ministr financí Andrej Babiš už návrh komise kritizoval jako v podstatě nepoužitelný. „Jsem rád, že Komise návrh konečně předložila a můžeme s ním dál pracovat v Radě. Některé parametry návrhu jsou však nepřiměřeně omezující a je potřeba hledat vyvážená řešení,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš. Za klíčovou prioritu ministr považuje široké uplatnění režimu reverse charge.

V legislativním návrhu Evropské komise není uvedena možnost použít obecný (plošný) reverse charge na plnění nad 10 tisíc euro přímo, ale až na základě povolení ze strany Komise.

Členský stát může Komisi požádat o výjimku, pouze pokud splňuje 3 stanovené podmínky:

  • jeho VAT Gap (rozdíl mezi očekávaným a skutečným výběrem DPH či daňový únik) musí být nejméně průměr EU + 5 procentních bodů
  • karuselové podvody tvoří v zemi alespoň 25% celkových podvodů na DPH
  • stát prokáže, že nemůže efektivně bojovat proti únikům žádnými konvenčními opatřeními

Co se týče první uvedené podmínky, je nyní v Evropské unii mediánová hodnota 10,4 procent a hranice by tak byla na 15,4 procent. Česká „VAT gap“ je v současnosti odhadována na 16,14 procenta.