INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Evidence pracovní doby a evidence docházky

15.9.2016

V dnešním článku si vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi evidencí pracovní doby a evidencí docházky. Vést evidenci pracovní doby je pro zaměstnavatele povinnost, evidence docházky ovšem povinná není. 

Účelem vedení evidence odpracované doby je především to, že evidence slouží jako podklad pro výpočet mzdy či platu, ke sledování čerpání dovolené nebo přesčasové práce. Evidence je i dokladem pro kontrolu dodržování příslušných ustanovení zákoníku práce, týkajících se pracovní doby a doby odpočinku, a to pro kontrolu jak ze strany zaměstnavatele, tak vnějších kontrolních orgánů (zejména inspekce práce), případně samotného zaměstnance.

Zaměstnavatel má povinnosti vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci zaměstnancem odpracované:

  • Směny
  • Práce přesčas
  • Další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví
  • Noční práce
  • Doby v době pracovní pohotovosti (zahrnuje doby výkonu práce i doby „čekání na práci“)

Způsob ani forma vedení evidence ovšem není zákonem ani jiným předpisem nařízen. Evidence pracovní doby jen musí být přehledná, srozumitelná a prokazatelná, jak pro zaměstnavatele, tak i pro kontrolní orgány. Z evidence by tedy mělo být patrné: kolik hodin zaměstnanec odpracoval za den, týden, měsíc, vyrovnávací období, kolik z toho připadlo na práci přesčas, případně noční práci, zvlášť je pak nutné vést hodiny pracovní pohotovosti, která součástí pracovní doby není.

Inspektorát práce při zjištění nedodržení evidence pracovní doby může hodnotit toto jednání jako správní delikt a uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 400 000 korun.

Od povinného vedení evidence pracovní doby je nutné odlišit evidenci docházky. Evidence docházky označuje, jakou dobu se zaměstnanec zdržuje na pracovišti, případně v objektu zaměstnavatele, nikoli skutečně odpracovanou dobu. Evidence docházky pouze znamená prokázání přítomnosti zaměstnance na pracovišti, kam navíc musí vstoupit určitou dobu před počátkem pracovní doby a opustit toto pracoviště může až po skončení pracovní doby. Evidence docházky se tedy většinou neshoduje s evidencí pracovní docházky.