INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Elektronické podání daňového přiznání

21.3.2019

Termín pro podání daňového přiznání se blíží.  Poplatníci musí přiznání podat nejpozději do pondělí 1. dubna. Pokud podnikatelé využijí služby daňového poradce, mají lhůtu prodlouženou a přiznání musí odevzdat do pondělí 1. července. V loňském roce finanční správa evidovala zhruba 2,64 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,19 milionu od fyzických osob a 450 tisíc od firem. Poplatníci odevzdávají přiznání spíše na poslední chvíli.

Opozdilcům hrozí pokuty. Finanční úřad ještě toleruje pět pracovních dnů po termínu. Poté už nabíhá sankce za každý den prodlení, která činí 0,05 procenta z vypočtené daně. Maximální pokuta, kterou lze dostat, činí pět procent z daně či 300 tisíc korun.

Jednou z možností je podat přiznání elektronicky.  Elektronické podání daňového přiznání umožňuje zrychlení celého procesu, snížení administrativních nákladů a zjednodušení archivace. Povinnost podat přiznání elektronicky mají všichni poplatníci, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

„Finanční správa doporučuje pro elektronické zaslání daňových přiznání využít aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) na webu www.daneelektronicky.cz. Výhodou podání touto cestou je průvodce, který pomůže s celým procesem vyplnění, provede automatické výpočty a zkontroluje správnost vyplněných údajů,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Po správném vyplnění formuláře v aplikaci EPO je možné přiznání odeslat několika způsoby:

  • s uznávaným elektronickým podpisem (ZAREP).
  • bez elektronického podpisu. Je ale nutné po vyplnění přiznání vytisknout Potvrzení o podání, které je v aplikaci ke stažení po úspěšném odeslání přiznání a do 5 kalendářních dnů ho doručit na finanční úřad.
  • uložit daňové přiznání k odeslání do datové schránky a poté ho odeslat ve formátu XML do datové schránky správce daně.

V aplikaci EPO vám průvodce pomůže formulář vyplnit a vy si ho následně můžete vytisknout, podepsat a odnést na finanční úřad. Můžete ho tedy využít i v případě, že nechcete přiznání poslat elektronicky.

Další alternativou je podání na tzv. interaktivních formulářích, které Finanční správa poskytuje jako doplňkovou službu. Jedná se o formuláře v PDF tvaru, které ale zahrnují pouze technicky možnou podmnožinu kontrol a automatických doplnění používaných jinak v plné šíři v podání EPO. Prostřednictvím vybraných interaktivních formulářů je možné odeslat vyplněná XML data do datové schránky.

Ministryně financí Alena Schillerová slibuje vytvořit nový on-line finanční úřad. Prostřednictvím on-line úřadu by bylo možné odeslat podání z daňové informační schránky bez nutnosti elektronického podpisu. Nový portál by měl být podobný elektronickému bankovnictví.