INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dohody o provedení práce a změny

19.6.2024

Blíží se letní období, kdy si řada studentů, penzistů nebo i zaměstnanců přivydělává formou různých brigád. Nejčastěji pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu pracovní činnosti (DPČ).  Dohody se stále více podobají klasickým pracovním poměrům. Už od letošního roku mají dohodáři nárok na příplatky za práci o víkendech, svátcích a v noci, včetně náhradního volna. Lidé pracující na dohodu mohou čerpat i dovolenou.

V současnosti u dohody o provedení práce platí limit 10 tisíc korun, kdy se neplatí sociální pojištěná a zdravotní pojištění. Na dohodu o provedení práce je možné pracovat maximálně 300 hodin za kalendářní rok. Pokud pracovník podepíše se zaměstnavatelem tzv. růžový formulář, může uplatnit i daňové slevy.  Od července měla začít platit nová pravidla. Poslanci rozhodli, že pozměněná pravidla budou platit až od příštího roku. Od ledna budou platit dva limity, které budou závislé na tom, zda má dohodář uzavřenou DPP s jedním či více zaměstnavatelů.

Oznámené dohody
Zaměstnanec si v každém měsíci určí jednu hlavní, tzv. oznamovanou dohodu, kterou pak zaměstnavatel nahlásí na sociální správu.  Na tuto dohodu zaměstnavatel aplikuje limit rozhodné částky pro účast na pojistném 10 500 korun (25 % průměrné mzdy). Při nepodepsaném prohlášení poplatníka aplikuje zaměstnavatel na odměnu z dohody srážkovou daň.  Systém rezervace bude možné kontrolovat v systému sociální správy.

Ostatní dohody
U ostatních (neoznámených) dohod se bude odvod pojistného posuzovat buď jako zaměstnání malého rozsahu, kdy je příjem nižší než 4000 korun měsíčně a pojistné se neodvádí, nebo jako standardní zaměstnání s povinným placením pojistného.

Od července 2024 budou muset zaměstnavatelé všechny dohody o provedení práce oznamovat ČSSZ, která vede centrální evidenci.  Do dvacátého dne následujícího měsíce musí zaměstnavatelé oznámit výši příjmů všech zaměstnanců na DPP. Formulář budou firmy poprvé předkládat za červenec a to do 20. srpna 2024.