INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dodatečné daňové přiznání na snížení nebo zvýšení daně

17.4.2014

Daňové přiznání se mělo podat do 1. dubna.  V letošním období platí řada novinek a je možné, že jste ve svém daňovém přiznání udělali chybu. Pokud jste to zjistili, případné chyby lze napravit. Jak postupovat se dočtete v následujících odstavcích.

V případě, že jste zjistili chybu ve výpočtu vaší daňové povinnosti, kdy se vám snížila daňová povinnosti a vy byste tak měli zaplatit na daních více, nebo dostat od státu méně, musíte ze zákona podat dodatečné daňové přiznání. Dodatečné daňové přiznání se nazývá dodatečné přiznání na zvýšení poslední známé daně. Lze ho použít v případech, kdy například využijete slevu na dani, na kterou nemáte nárok, nebo použijete špatný paušál.

Ve vašem daňovém přiznání je možné udělat i opačnou chybu, která vám vaši daňovou povinnost zvýšila. V tomto případě na podání dodatečného daňového přiznání máte nárok, není to ovšem vaše povinnost. Oproti předchozímu případu je rozdíl v tom, že dodatečné přiznání nelze podat vždy a za všech okolností. Pro dodatečné snížení daně existuje řada omezení:

  • daňová ztráta z minulých let,
  • odpočet nákladů (výdajů) na projekty výzkumu a vývoje,
  • bezúplatné plnění na veřejně prospěšné účely.

Zvýšit hodnoty těchto uvedených položek v dodatečném daňovém přiznání na snížení poslední známé daně nemůžete. Podle § 34e zákona o daních příjmů existuje pouze výjimka u odpočtu výdajů na projekty výzkumu a vývoje a také u daňové ztráty.

Pokud jste jen zapomněli uplatnit slevy na dani nebo daňová zvýhodnění, stačí podat dodatečné daňové přiznání na snížení poslední známé daně. Dodatečné daňové přiznání se musí podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistíte, že daň nebo daňová ztráta má být odlišná, než je poslední známá daň.  Do tohoto měsíce musíte také zaplatit nově vzniklý nedoplatek na dani. Správce daně by vám neměl vyměřit žádnou sankci, jestliže sami odevzdáte dodatečné daňové přiznání na zvýšení daně.