INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové přiznání za rok 2020 - odečitatelné položky

17.3.2021

Povinnost odevzdat vyplněné daňové přiznání za rok 2020 vláda prodloužila o měsíc. V papírové podobě ho bude možné podat do 3. května, v elektronické verzi pak až do 1. června.

Od 28. února se spustil online finanční úřad. Nový portál Moje daně je systém podobný internetovému bankovnictví.  Online komunikace s finančním úřadem umožní podat přiznání ke všem daním a každý poplatník v systému bude mít osobní daňový kalendář s upozorněním na blížící se daňovou povinnost. V systému je také služba automatického vyplňování daňových formulářů.

Snížit daňový základ lze několika způsoby. Všechny daňové odpočty jsou uvedeny v paragrafu 15 zákona o dani z příjmu. Nárok na všechny daňové odpočty je nutno doložit příslušnou listinou jako přílohou k daňovému přiznání. V následujících řádcích si jednotlivé položky více přiblížíme.

Dobročinné dary a dárcovství krve
Díky novele zákona si lze darem snížit daňový základ až o 30 procent. Poplatník daně z příjmů fyzických osob si může odečíst od základu daně dary, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 korun ve zdaňovacím období. Podnikatelé si mohou snížit základ daně z příjmů také o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v souvislosti s pandemií koronaviru na humanitární a obdobné účely“, a to v období od 1. března do 31. prosince 2020.
Odběr krve se oceňuje částkou 3 000 korun. V případě darování orgánu nebo krvetvorných buněk (kostní dřeně) se oceňuje částkou 20 000 korun.

Úroky z úvěrů na bydlení
Od základu daně si lze odečíst až 300 tisíc korun úroků ročně. Od roku 2021 bude limit pro odpočet hypoték od základu daně poloviční.
Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
Daňový odpočet může být maximálně 24 tisíc korun. Příspěvky na penzijní pojištění lze odečíst, pokud byla výplata plnění z penzijního pojištění sjednaná nejdříve po 60 měsících a zároveň nejdříve při dosažení 60 let.

Životní pojištění
V případě životního pojištění si lze od daňového základu odečíst maximálně 24 000 korun ročně. Daňový odpočet je možný jen tehdy, pokud není umožněn průběžný výběr ze smlouvy a výplata je sjednána nejdříve na rok, kdy bude poplatníkovi 60 let. Další z podmínek je to, že výplata pojistného byla sjednána až po 5 letech od uzavření smlouvy.

Odborové příspěvky
Základ daně si lze snížit o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Maximální odpočet je 3 000 korun.

Vzdělávání
Od základu daně z příjmů si můžete odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Odpočet je možný až do výše 10 000 korun ročně.

Lidé se zdravotním postižením si mohou odečíst až 13 000 korun a lidé s těžším zdravotním postižením až 15 000 korun ročně.