V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové přiznání za rok 2020 - odečitatelné položky

17.3.2021

Povinnost odevzdat vyplněné daňové přiznání za rok 2020 vláda prodloužila o měsíc. V papírové podobě ho bude možné podat do 3. května, v elektronické verzi pak až do 1. června.

Od 28. února se spustil online finanční úřad. Nový portál Moje daně je systém podobný internetovému bankovnictví.  Online komunikace s finančním úřadem umožní podat přiznání ke všem daním a každý poplatník v systému bude mít osobní daňový kalendář s upozorněním na blížící se daňovou povinnost. V systému je také služba automatického vyplňování daňových formulářů.

Snížit daňový základ lze několika způsoby. Všechny daňové odpočty jsou uvedeny v paragrafu 15 zákona o dani z příjmu. Nárok na všechny daňové odpočty je nutno doložit příslušnou listinou jako přílohou k daňovému přiznání. V následujících řádcích si jednotlivé položky více přiblížíme.

Dobročinné dary a dárcovství krve
Díky novele zákona si lze darem snížit daňový základ až o 30 procent. Poplatník daně z příjmů fyzických osob si může odečíst od základu daně dary, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 korun ve zdaňovacím období. Podnikatelé si mohou snížit základ daně z příjmů také o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v souvislosti s pandemií koronaviru na humanitární a obdobné účely“, a to v období od 1. března do 31. prosince 2020.
Odběr krve se oceňuje částkou 3 000 korun. V případě darování orgánu nebo krvetvorných buněk (kostní dřeně) se oceňuje částkou 20 000 korun.

Úroky z úvěrů na bydlení
Od základu daně si lze odečíst až 300 tisíc korun úroků ročně. Od roku 2021 bude limit pro odpočet hypoték od základu daně poloviční.
Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření
Daňový odpočet může být maximálně 24 tisíc korun. Příspěvky na penzijní pojištění lze odečíst, pokud byla výplata plnění z penzijního pojištění sjednaná nejdříve po 60 měsících a zároveň nejdříve při dosažení 60 let.

Životní pojištění
V případě životního pojištění si lze od daňového základu odečíst maximálně 24 000 korun ročně. Daňový odpočet je možný jen tehdy, pokud není umožněn průběžný výběr ze smlouvy a výplata je sjednána nejdříve na rok, kdy bude poplatníkovi 60 let. Další z podmínek je to, že výplata pojistného byla sjednána až po 5 letech od uzavření smlouvy.

Odborové příspěvky
Základ daně si lze snížit o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Maximální odpočet je 3 000 korun.

Vzdělávání
Od základu daně z příjmů si můžete odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Odpočet je možný až do výše 10 000 korun ročně.

Lidé se zdravotním postižením si mohou odečíst až 13 000 korun a lidé s těžším zdravotním postižením až 15 000 korun ročně.