INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové přiznání podalo téměř dva miliony lidí

13.4.2018

V úterý 3.dubna byl poslední termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, pokud si daňové přiznání zpracováváte sami. Jestliže využíváte služeb daňového poradce, můžete daňové přiznání odevzdat až do pondělí 2. července.

Celkově bylo podáno 1,9 milionu daňových přiznání. Z tohoto počtu daňové přiznání podalo celkem 1,63 milionu fyzických osob a 260 tisíc právnických osob. Elektronicky přiznání podalo 16 % fyzických a 90 % právnických osob.

Opozdilci mají ještě několik dní k dobru. Daňové přiznání lze podat až do úterý 10. dubna bez pokuty. Po tomto datu vám už budou vyměřeny úroky z prodlení, které se počítají jako 0,05 % z vyměřené daně za každý den prodlení. Maximální výše pokuty může být 5 % z vyměřené daně. Zároveň pokuta nesmí překročit částku 300 000 korun. Pokud však výše vyměřené pokuty nedosáhne alespoň 200 korun, finanční úřad ji po vás vymáhat nebude. Jestliže přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu finančního úřadu, pokuta je minimálně 500 korun.

Nejvíce daňových přiznání bylo podáno v Praze a nejméně v Karlovarském kraji. Češi v poslední možný den podání odevzdali celkem 160 tisíc daňového přiznání. Zaměstnanci Finanční správy se vypravili do menších obcí, ve kterých pomáhali s vyplněním přiznání a také je vybírali. Dohromady úředníci vybrali zhruba 23 tisíc daňových přiznání. V poslední týden podávání daňových přiznání byli pracovníci Finanční správy připraveni na zvýšený zájem poplatníků a finanční úřady měly rozšířenou otevírací dobu.

Podáním daňového přiznání vaše povinnosti ovšem ještě nekončí. Je nutné ještě odevzdat Přehled o příjmech a výdajích, a to pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Přehled je nutné podat do jednoho měsíce ode dne podání daňového přiznání. Nejzazší lhůta je tedy ve středu 2. května 2018.