V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové přiznání podalo téměř dva miliony lidí

13.4.2018

V úterý 3.dubna byl poslední termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, pokud si daňové přiznání zpracováváte sami. Jestliže využíváte služeb daňového poradce, můžete daňové přiznání odevzdat až do pondělí 2. července.

Celkově bylo podáno 1,9 milionu daňových přiznání. Z tohoto počtu daňové přiznání podalo celkem 1,63 milionu fyzických osob a 260 tisíc právnických osob. Elektronicky přiznání podalo 16 % fyzických a 90 % právnických osob.

Opozdilci mají ještě několik dní k dobru. Daňové přiznání lze podat až do úterý 10. dubna bez pokuty. Po tomto datu vám už budou vyměřeny úroky z prodlení, které se počítají jako 0,05 % z vyměřené daně za každý den prodlení. Maximální výše pokuty může být 5 % z vyměřené daně. Zároveň pokuta nesmí překročit částku 300 000 korun. Pokud však výše vyměřené pokuty nedosáhne alespoň 200 korun, finanční úřad ji po vás vymáhat nebude. Jestliže přiznání nepodáte vůbec, a to ani dodatečně na výzvu finančního úřadu, pokuta je minimálně 500 korun.

Nejvíce daňových přiznání bylo podáno v Praze a nejméně v Karlovarském kraji. Češi v poslední možný den podání odevzdali celkem 160 tisíc daňového přiznání. Zaměstnanci Finanční správy se vypravili do menších obcí, ve kterých pomáhali s vyplněním přiznání a také je vybírali. Dohromady úředníci vybrali zhruba 23 tisíc daňových přiznání. V poslední týden podávání daňových přiznání byli pracovníci Finanční správy připraveni na zvýšený zájem poplatníků a finanční úřady měly rozšířenou otevírací dobu.

Podáním daňového přiznání vaše povinnosti ovšem ještě nekončí. Je nutné ještě odevzdat Přehled o příjmech a výdajích, a to pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Přehled je nutné podat do jednoho měsíce ode dne podání daňového přiznání. Nejzazší lhůta je tedy ve středu 2. května 2018.