INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023

7.2.2024

Termín pro podání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob letos připadá na 2. dubna. V případě, že přiznání podáváte elektronicky, lhůta se vám prodlužuje do 2. května 2024. OSVČ musí podat daňové přiznání přes datovou schránku povinně. Daňoví poplatníci využívající služeb daňového poradce mají termín pro odevzdání daňového přiznání do 1. července 2024.

Daňové přiznání za rok 2023 podává každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 korun. Do této částky se nepočítají příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání musí podat i poplatníci, kteří vykázali daňovou ztrátu, a to nezávisle na výše příjmů.

Zaměstnanci daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávají jen tehdy, pokud jsou jejich jiné zdanitelné příjmy (např. ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a tzv. ostatních příjmů) za rok 2023 vyšší než 20 000 korun za rok. Dále daňové přiznání musí podat zaměstnanci, kteří pracovali v některém měsíci roku 2023 současně pro dva zaměstnavatele, a z obou zaměstnání jim byla odvedena zálohová daň z příjmu.

Výše vypočtené daně z příjmy fyzických osob závisí na dosaženém hrubém zisku, uplatněných daňových odpočtech a uplatněných daňových slevách.

Daňové slevy:

 • sleva na daňového poplatníka – ve výši 30 840 korun ročně
 • sleva na důchodce - ve výši 30 840 korun ročně, 
 • sleva na invaliditu – sleva je podmíněna stupněm invalidity, invalidita I. A II. stupně 2 520 korun ročně, invalidita III. stupně – 5 040 korun ročně 
 • sleva na dítě – na 1. dítě je sleva na dani 15 204 korun, na 2. dítě 22 320 korun a na 3. a další děti je sleva na dani 27 840 korun
 • sleva na manžela/manželku – ve výši 24 840 korun, pokud má druhý z manželů vlastní rozhodný příjem nepřesahující 68 tisíc korun
 • sleva na studenta – ve výši 4 020 korun, od roku 2024 je sleva zrušena a lze ji tedy uplatnit naposledy
 • školkovné – letos lze uplatnit naposledy, maximální částka 17 300 korun

Daňové odpočty:

 • dary - podmínkou je, že celková hodnota těchto darů v předchozím roce dosáhla aspoň 1 000 korun nebo přesáhla dvě procenta vašeho (původního) základu daně, od základu daně si lze odečíst 30 procent 
 • zaplacené úroky z hypotéky – maximální daňový odpočet je 150 tisíc korun, pokud ovšem došlo ke koupi bytu před rokem 2021, platí původní maximální limit 300 tisíc korun
 • vklady na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření – maximální odpočet ve výši 24 tisíc korun
 • vklady na smlouvu o životním pojištění – maximální odpočet ve výši 24 tisíc korun
 • odborové příspěvky - maximální odpočet až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, maximálně 3 000 korun, za rok 2023 lze odečíst naposledy
 • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání – základ daně je možné snížit maximálně o 10 000 korun, od roku 2024 se uplatnitelný příspěvek ruší, lze tedy odečíst naposledy