V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové přiznání fyzických osob

22.2.2018

V těchto dnech jste pravděpodobně začali řešit daňová přiznání za rok 2017. V dnešním článku si můžete přečíst informace o tom, do kdy je nutné přiznání podat, jaké jsou pokuty atd.

Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do úterý 3.dubna 2018, v případě že si daňové přiznání zpracováváte sami. Pozdější odevzdání do pěti dnů finanční úřady ještě tolerují a přecházejí jej bez uložení pokuty. Pokud vaše daňové přiznání zpracovává daňový poradce, máte termín prodloužený, a to do pondělí 2. července 2018. Vaší povinností ovšem je udělit daňovému poradci plnou moc a oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu do 3.dubna.

Daňové přiznání se podává ve formě vyplněného předepsaného formuláře místně příslušnému finančnímu úřadu. Je nutné ho podat na finanční úřad v místě, kde máte trvalé bydliště. Přiznání lze zaslat doporučeně poštou nebo osobě na přepážce úřadu. V případě, že máte zřízenou datovou schránku, daňové přiznání je nutné podat přes ní.

Pokud se s daňovým přiznáním opozdíte o více než pět dnů, než je předepsaná lhůta, začnou vám nabíhat úroky z prodlení. Ty jsou ve výši 0,05 % z vyměřené daně za každý den prodlení. Nejvyšší pokuta, kterou můžete dostat činí 5 % z vyměřené daně a maximálně 300 000 korun. Jestliže pokuta nedosáhne 200 korun, nedostanete jí. V případě, že daňové přiznání nepodáte vůbec, bude vás finanční úřad vyzývat, ať ho podáte. V případě ignorace této výzvy, dostanete penále, jehož výše začíná na 500 korun.

Pokutu vám může finanční úřad snížit na polovinu, když formulář podáte do 30 dnů po uplynutí lhůty, a jinak u vás finanční správa žádné jiné prodlení neeviduje. Zaplatit daň můžete ještě čtyři dny po řádném termínu bez sankce. Ovšem pátý den vám už začne nabíhat úrok z prodlení, který je ve výši roční repo sazby stanovené centrální bankou a zvýšený o 14 procentních bodů.

Lhůta pro zaplacení vyměřené daně je stejná jako v případě podání daňového přiznání. Tedy do 3.dubna 2018, pokud si daňové přiznání zpracováváte sami a do pondělí 2.července, v případě, že ho za vás zpracovává daňový poradce. V tyto dny už musí mít finanční úřad částku na svém účtu.  Daň lze zaplatit bankovním převodem, v hotovosti na územním pracovišti finančního úřadu, či v hotovosti prostřednictvím poukázky typu A.