INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové přiznání fyzických osob

22.2.2018

V těchto dnech jste pravděpodobně začali řešit daňová přiznání za rok 2017. V dnešním článku si můžete přečíst informace o tom, do kdy je nutné přiznání podat, jaké jsou pokuty atd.

Daňové přiznání je nutné podat nejpozději do úterý 3.dubna 2018, v případě že si daňové přiznání zpracováváte sami. Pozdější odevzdání do pěti dnů finanční úřady ještě tolerují a přecházejí jej bez uložení pokuty. Pokud vaše daňové přiznání zpracovává daňový poradce, máte termín prodloužený, a to do pondělí 2. července 2018. Vaší povinností ovšem je udělit daňovému poradci plnou moc a oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu do 3.dubna.

Daňové přiznání se podává ve formě vyplněného předepsaného formuláře místně příslušnému finančnímu úřadu. Je nutné ho podat na finanční úřad v místě, kde máte trvalé bydliště. Přiznání lze zaslat doporučeně poštou nebo osobě na přepážce úřadu. V případě, že máte zřízenou datovou schránku, daňové přiznání je nutné podat přes ní.

Pokud se s daňovým přiznáním opozdíte o více než pět dnů, než je předepsaná lhůta, začnou vám nabíhat úroky z prodlení. Ty jsou ve výši 0,05 % z vyměřené daně za každý den prodlení. Nejvyšší pokuta, kterou můžete dostat činí 5 % z vyměřené daně a maximálně 300 000 korun. Jestliže pokuta nedosáhne 200 korun, nedostanete jí. V případě, že daňové přiznání nepodáte vůbec, bude vás finanční úřad vyzývat, ať ho podáte. V případě ignorace této výzvy, dostanete penále, jehož výše začíná na 500 korun.

Pokutu vám může finanční úřad snížit na polovinu, když formulář podáte do 30 dnů po uplynutí lhůty, a jinak u vás finanční správa žádné jiné prodlení neeviduje. Zaplatit daň můžete ještě čtyři dny po řádném termínu bez sankce. Ovšem pátý den vám už začne nabíhat úrok z prodlení, který je ve výši roční repo sazby stanovené centrální bankou a zvýšený o 14 procentních bodů.

Lhůta pro zaplacení vyměřené daně je stejná jako v případě podání daňového přiznání. Tedy do 3.dubna 2018, pokud si daňové přiznání zpracováváte sami a do pondělí 2.července, v případě, že ho za vás zpracovává daňový poradce. V tyto dny už musí mít finanční úřad částku na svém účtu.  Daň lze zaplatit bankovním převodem, v hotovosti na územním pracovišti finančního úřadu, či v hotovosti prostřednictvím poukázky typu A.