INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové přiznání 2022

15.3.2023

Daňové přiznání musí podat OSVČ, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti. Přiznání je nutné podat i případě, že výsledkem hospodaření byla ztráta. Letošní novinkou je povinnost podat daňové přiznání elektronicky všem OSVČ, kterým ministerstvo vnitra zřídilo automaticky datovou schránku.

Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné příjmy za rok 2022. Do daňového přiznání se uvádí i zaplacené zálohy během roku. Pokud jsou zaplacené měsíční daňové zálohy vyšší, než vypočtená roční daňová povinnost, vzniká nárok na daňový přeplatek.

Povinnost podat přiznání mají ti, jejichž příjmy v loňském roce přesáhly 15 tisíc korun.  Osvobozená od podání daňového přiznání je OSVČ, která byla po celý minulý rok 2022 přihlášená k paušální dani. Zaměstnanci daňové přiznání podávají tehdy, pokud jsou jejich jiné zdanitelné příjmy (např. ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a tzv. ostatních příjmů) vyšší než 6 tisíc korun. Povinnost podat daňové přiznání mají i zaměstnanci, kteří v některém měsíci roku 2022 pracovali současně pro dva zaměstnavatele.

Lhůta pro podání daňového přiznání je do 3. dubna. V případě, že bude daňové přiznání podáno elektronicky, lhůta se prodlužuje do 2. května. Při využití služeb daňového poradce se termín pro doručení přiznání prodlužuje až do 3. července. Do těchto termínu se musí zaplatit i daň z příjmů, nebo požádat o vrácení přeplatku či daňového bonusu.

Pokud podáte daňové přiznání déle než pět dnů po termínu, hrozí vám pokuta. Od šestého dne vám začne načítat pokuta ve výši 0,05 % z výše daně za každý den prodlení (nebo 0,01 % z daňové ztráty za každý den prodlení). Pokuta může dosáhnout nejvýše 5 % ze stanovené daně či ztráty, maximálně však 300 tisíc korun. Správce daně ji ale nepředepíše, pokud je vypočtená pokuta menší než jeden tisíc korun.

Všechny OSVČ musí podat i přehledy pro místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Lhůta pro podání přehledů je do jednoho měsíce po podání přiznání k dani z příjmů.

Pro letošní rok se zvýšil limit pro zdanitelné příjmy, které zakládají povinnost podat daňové přiznání. Od roku 2023 vzrostl z původních 15 tisíc na 50 tisíc korun. Došlo i ke zvýšení limitu pro vznik povinnosti podat přiznání pro zaměstnance s vedlejšími příjmy. Z původních 6 tisíc vzrostl na 20 tisíc korun. Tyto změny budou zohledněny až v daňovém přiznání v příštím roce.