INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňová zvýhodnění na podporu odborného vzdělávání

16.12.2013

Na konci listopadu schválila poslanecká sněmovna po skoro šestihodinové debatě všechna čtyři zákonná opatření Rusnokovy vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu v nich mimo jiné prosadilo zvýšení daňového zvýhodnění na podporu odborného vzdělávání. Novela zákona o daních z příjmu obsahuje zvýšení limitů pro daňovou uznatelnost motivačního příspěvku na budoucí vzdělání, vznik nové odčitatelné položky či možnost dodatečného odpočtu u majetku pořízeného a alespoň částečně využívaného pro účely odborného vzdělávání.

Zaměstnavatel může již od 1. 1. 2011 do svých daňových nákladů zahrnovat tzv. motivační příspěvek na vzdělání budoucího zaměstnance, který se pro daného zaměstnavatele připravuje na výkon profese, a to na základě vzájemného smluvního vztahu.

Od Nového roku bude díky novele zákona o daních z příjmů příspěvek na žáka daňově uznatelný až do výše 5 000 Kč měsíčně. Doposud byl limit pouze 2 000 Kč měsíčně. V případě studenta vysoké školy se limit dokonce zvyšuje ze současných 5 000 Kč měsíčně na 10 000 Kč. Motivační příspěvek na vzdělání budoucího zaměstnance je tedy pro zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem až do výše 60 000 Kč resp. 120 000 Kč ročně.

Motivačním příspěvkem se rozumí stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních související s budoucím výkonem profese, jízdné v prostředcích hromadné dopravy do místa vzdělávání a na pořízení osobních ochranných prostředků a pomůcek poskytovaných nad rámec zvláštních právních předpisů (§ 24 odst. 2 písm. zu, zákona o dani z příjmu).

Opatření reaguje na zvyšování nákladů spojených se studiem a snaží se předcházet negativním důsledkům předpokládaného zavedení školného na vysokých školách.

Další novinkou je zavedení odečitatelné položky ve výši 200 Kč na žáka nebo studenta a hodinu jeho odborného výcviku nebo praxe na pracovišti poplatníka. Zaměstnavateli by toto mělo kompenzovat náklady spojené s vyčleněním zaměstnance, prostor a strojů pro odborný výcvik. Cílem opatření tak je alespoň částečně tyto náklady kompenzovat a přilákat ke spolupráci se školami a studenty další podniky.

Motivovat by měl i dodatečný odpočet 50 % nebo 110 % vstupní ceny majetku, který byl pořízen a alespoň částečně využíván pro účely odborného vzdělávání. Výše odpočtu se přitom bude odvíjet od míry jeho využití pro vzdělávací účely. Toto zvýhodnění chce umožnit žákům a studentům, aby se učili zacházet se stroji a vybavením, které se v praxi ve firmách skutečně využívají.