INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daně z příjmů FO zemí EU – Německo

24.7.2013

 V dalším díle seriálu článků zabývajících se daní z příjmů fyzické osoby v jednotlivých státech evropské unie se podíváme na Německo. Daně z příjmů fyzických osob v Německu upravuje zákon Einkommensteuergesetz, který mimo jiné stanovuje progresivní zdanění daně.

Poplatník daně
V Německu jsou poplatníci rozdělení do tříd v závislosti na zdroji příjmů. Mohou to být poplatníci s neomezenou daňovou povinností – jsou to všechny osoby, které žijí v Německu nebo v Německu obvykle pobývají (déle než 6 měsíců v roce) – u těchto poplatníků se zdaňují celé příjmy. Dále to jsou poplatníci s omezenou daňovou povinností – osoby, které v Německu nežijí ani obvykle nepobývají – zdaňují příjmy získané v Německu.

Předmět daně
Předmětem daně mohou být ziskové příjmy nebo přebytkové příjmy. Ziskové příjmy tvoří příjmy ze zemědělství a lesního hospodářství, příjmy z provozu živnosti a příjmy ze samostatné činnosti. Mezi přebytkové příjmy zákon řadí příjmy ze závislé činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a leasing a ostatní příjmy.

Osvobození od daně
V §3 EStG nalezneme konkrétní příjmy, které jsou od daně osvobozeny. Mohou to být například platby zdravotního a úrazového pojištění, zákonné dávky důchodového pojištění, dotace, příspěvek na mateřství, rodičovská dovolená apod.

Základ daně
Základ daně tvoří součet všech ziskových a přebytkových příjmů. Od základu daně se může odečíst starobní úleva, daňové zvýhodnění pro rodiče samoživitele a zvláštní nebo mimořádné výdaje.

Starobní úleva je úleva poskytovaná osobám starším let. Stanovuje se procentní sazbou, která je každý kalendářní rok odlišná. Mezi zvláštní výdaje se řadí výdaje, u kterých se nejedná o provozní výdaje. Mohou to být například zdravotní pojištění, dary a církevní daň. Zvláštní výdaje je možno uplatnit paušálně ve výši 36 €.

Sazba daně
V Německu je poměrně značné progresivní zdanění a daňových sazeb je hned několik:

  • 0% (do příjmu 8 04 €)
  • 14% (při příjmu 8 005 €, při každém zvýšení daňového základu o 1 000 € se zvyšuje sazba daně o 1,88 % až do příjmu 13 469 €, kdy platí sazba daně ve výši 24 %)
  • 24% (při příjmu 13 469 €, při každém zvýšení daňového základu o 1 000 € se zvyšuje sazba daně o 0,46 % až do příjmu 52 882 €)
  • 42% (při příjmu od 52 883 € do 250 730 €)
  • 45% (při příjmu nad 250 731 €).