INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů fyzických osob

5.8.2019

Daň z příjmů patří mezi nejdůležitější příjmy státního rozpočtu. Tuto daň mají povinnost zaplatit fyzické i právnické osoby, které musí každoročně podávat daňové přiznání. Za zaměstnance podává roční zúčtování daně zaměstnavatel, podnikatelé a právnické osoby. Někteří zaměstnanci ovšem musí podávat daňové přiznání sami.

V České republice je daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 procent a daň z příjmů právnických osob 19 procent. V dnešním článku se zaměříme na daň z příjmů fyzických osob.

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou:

 • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky – zde se jedná především o příjmy ze zaměstnání, odměny za výkon funkce (např. poslanci, lidé působící v samosprávě) jsou tzv. funkčními požitky
 • Příjmy ze samostatné činnosti – příjmy z podnikání apod.
 • Příjmy z kapitálového majetku – příjmy plynoucí z finančního majetku (peníze, obchodní papíry, cenné papíry, pohledávky z půjček apod.)
 • Příjmy z pronájmu
 • Příjmy ze zahraničí
 • Ostatní příjmy – hlavně příjmy z příležitostných činností, které za rok překročily hranici 30 000 korun, příjmy z různých převodů, výhry v loteriích a sázkách, příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví

Příjmy osvobozené od daně:

 • Přivýdělek u zaměstnance do 6 000 korun za rok
 • Studenti, lidé pobírající důchod nebo rodičovský příspěvek s přivýdělkem do 15 000 korun za rok
 • Dědictví
 • Stipendia ze státních rozpočtů anebo příspěvky ze spolků či odborových organizací
 • Náhrada majetkové či nemajetkové újmy, odškodnění a pojistná plnění kromě náhrady za ztrátu příjmu nebo za poškození věci, která spadá do obchodního majetku
 • Příležitostné příjmy do 30 000 korun
 • Při splnění určitých podmínek příjem z prodeje nemovitosti
 • Při splnění určitých podmínek příjem z prodeje movité věci
 • Příjmy z prodeje cenných papírů, jestliže jste je vlastnili minimálně 3 roky.
 • Některé výhry a ocenění z veřejných, kulturních či reklamních soutěží včetně účtenkové loterie a Sazky, výjimky zde pak tvoří sportovní soutěže v případě, že je u výherce sportovní činnost podnikáním a výhra převýšila 10 000 korun (pro přesnější informace se vždy informujte u pořadatelů).
 • Odměny za dárcovství krve a krevních derivátů.
 • Výsluhové nároky a příspěvek na bydlení u vojáků z povolání, členů ozbrojených sil apod.
 • Plnění z vyživovací povinnosti atd.

Každá osoba podléhající dani z příjmů se musí k dani registrovat. Za zaměstnance registraci provede zaměstnavatel. Podnikatelské subjekty (OSVČ, právnické osoby) tak musí učinit samy, a to do 30 dnů od zapsání do veřejného rejstříku u místně příslušného finančního úřadu.

Daňové přiznání z příjmů fyzických osob OSVČ se musí podat, pokud zdanitelné roční příjmy přesáhly 15 tisíc korun anebo tuto hranici nepřesáhly a poplatník vykazuje daňovou ztrátu. 

Ministerstvo financí plánuje jednodušší podání daňového přiznání, které by nemělo být složitější než ovládání internetového bankovnictví. Měl by tak vzniknout internetový daňový portál pod názvem MOJE daně, prostřednictvím kterého si budou moci daňoví poplatníci vyřizovat online své daňové záležitosti s finančním úřadem. Internetový portál by mohl být plně funkční v roce 2021. Rezort financí chce také zrušit toleranci pěti dní u pozdního přiznání k dani z příjmů. Na druhou stranu se prodlužuje lhůta pro elektronické podání o jeden měsíc. Poplatníkům by také měly být vráceny dříve přeplatky na dani – místo 30 dní ho dostanou do dnů.