INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů fyzických a právnických osob v roce 2014

11.12.2013

Poslanecká sněmovna již definitivně potvrdila změny zákona o daních z příjmů fyzických i právnických osob od roku 2014. V nadcházejících řádcích si můžete o některých změnách přečíst.

V důsledku inkorporace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů bude v novele zákonu zaveden nový pojem – bezúplatně nabyté příjmy. Tyto příjmy zahrnují jak příjmy nabyté z titulu dědění, odkazu, darování, tak i jiné příjmy nabyté bez poskytnutého protiplnění.

Novela zákona zvyšuje limit odčitatelných položek od základu daně v případě darů na veřejně prospěšné činnosti (slovo dar se nahrazuje pojmem bezúplatné plnění). Fyzické osoby si budou moci uplatnit výši hodnoty daru maximálně 15 % ze základu daně. Právnické osoby 10 % ze základu daně.

Zvyšuje se i limit pro zdanění příjmů autorů zvláštní sazbou daně. Pokud úhrn autorských honorářů od jednoho plátce (jedno nakladatelství, jedna redakce apod.) nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 korun, budou příjmy zdaněny plátcem konečnou srážkovou 15 % daní (dosavadní limit je 7 000 korun).

Dojde i k úpravě způsobu zdanění příjmů ze závislé činnosti. Samotným základem daně pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou byly příjmy, které nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění – tedy příjmy z dohody o provedení práce. Zvyšuje se hranice měsíčního příjmu z 5 000 Kč na 10 000 Kč.

Co se týče cenných papírů, dojde od roku 2014 k prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů a to na tři roky (nyní je lhůta šest měsíců). Pro cenné papíry nabyté do konce letošního roku je zachována původní lhůta pro osvobození. Nově bude také zaveden roční limit 100 000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou zahrnuty v obchodním majetku.

Zvyšuje se i motivační příspěvek poskytnutý žákovi nebo studentovi jako daňově uznatelná položka. Motivační příspěvek představuje příspěvek na stravování, ubytování, stipendium atd. Tento příspěvek se v případě středních škol zvyšuje z nynějších 2 000 Kč na 5 000 Kč. U vysokých škol se příspěvek zvyšuje z dosavadních 5 000 Kč na 10 000 Kč. I nadále nebudou motivační příspěvky podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění.