INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z přidané hodnoty: podobnosti i odlišnosti v České republice a Rusku

1.11.2013

DPH je univerzální daň, se kterou se můžeme setkat na severní i jižní polokouli, na jakékoliv zeměpisné délce a šířce, skoro v každém státě. V současné době se tato daň vybírá ve více než sto rozvinutých státech a všude je prakticky stejná. Avšak jsou zásadní rozdíly mezi vybíráním daně například v Rusku a Česku, jenže se skrývají v drobnostech.

Daň z přidané hodnoty je nepřímá daň a platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb. Jejím principem je odvedení daně pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy z toho, kolik je k hodnotě přidáno. V důsledku uplatnění DPH konečný spotřebitel zboží nebo služby platí poskytovateli daň z celé hodnoty zboží. Ale tato částka se odvádí do rozpočtu dřív, protože dodavatel, pokud je registrován jako plátce, ji musí odvést z obchodu, ale pouze za podmínek, že tento obchod je předmětem daně.

Tady zaznamenáváme první rozdíly. V Rusku jsou předmětem zdanění realizace obchodů se zbožím (službami); stavební práce pro svou vlastní spotřebu; dovoz zboží do státního území RF. Seznam předmětů daně v České republice se liší, patří tam dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu; poskytnutí služby za úplatu; pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie; dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

V České republice se plátcem DPH stává osoba dobrovolně nebo povinně. Subjekt se musí stát ze zákona plátcem DPH, když jehož obrat přesáhl za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč. Dále od roku 2010 každý český podnikatel, který poskytne nebo přijme službu od podnikatele registrovaného k DPH v jiném státu EU, musí zaplatit daň, a to bez ohledu na výšku obratu. V Rusku je plátcem daně organizace; fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, a taky osoba, která je uznána plátcem v souvislosti s přemístěním zboží přes celní hranice.

Odlišují se také sazby. Daňová sazba DPH v Rusku je 18 %, snížená sazba je buď 10%, která se uplatňuje na některé potraviny, dětské a medicínské zboží, nebo 0% (exportní zboží). Základní sazba daně v České republice ve výši 21 % platí pro zboží, služby, převody nemovitosti, dodání, dovoz nebo pořízení zboží z jiného členského státu EU. Snížená sazba daně (15 %) se uplatňuje u dovozu uměleckých děl, při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení; u převodu těchto staveb a taky u převodu bytového domu, pokud zákon nestanoví jinak.

Posledním zásadním rozdílem je zdaňovací období DPH. V Česku je to kalendářní měsíc nebo čtvrtletí – podle obratu plátce daně. Pro Rusko je tato perioda stanovená pevně – vždy je to čtvrtletí.