INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z nabytí nemovitých věcí se bude počítat z ceny bez DPH

30.11.2017

Do současnosti platilo, že do základu daně z nabytí nemovitých věcí se nezahrnuje DPH v případě, že byl poplatníkem daně převodce (ve většině případů tedy prodávající). Toto pravidlo ovšem bude nově Finanční správa uplatňovat i na situace, kdy poplatníkem daně bude nabyvatel, tedy kupující. K této změně došlo v souvislosti s analýzou, kterou zveřejnil Nejvyšší správní soud.

Finanční správa tak reaguje na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, podle kterého se prodávajícímu, který je plátce DPH, neměla daň vypočítávat z částky včetně DPH. „V takovém případě by převodce danil nejen svůj zisk z převodu nemovitosti, ale i částku, kterou inkasoval pro stát a která se fakticky nestala částí jeho majetku,“ uvádí v rozsudku Nejvyšší správní soud. Plátci DPH tak mají nyní možnost zažádat o vrácení přeplatku na dani.

Od ledna 2014 do října 2016 bylo možné si vybrat, jestli daň z nabytí nemovitosti zaplatí kupující, či prodávající. Zpravidla se jednalo o čtyři procenta z kupní ceny. Nyní musí zaplatit daň kupující.

V případě, že k nabytí nemovité věci došlo po 1.lednu 2014 a daňové řízení je již ukončeno, může si poplatník (kterému byla daň vyměřena ze základu daně včetně DPH) podat dodatečné daňové přiznání a zažádat o vrácení případně vzniklého přeplatku na dani. Nesmí však uplynout lhůta pro stanovení daně. Týká se to pouze případu, kdy převodce nemovité věci je plátce DPH a nabývací hodnotou je cena sjednaná, ve které bylo zahrnuto DPH.

Pokud daňové řízení ještě nebylo ukončeno – správcem daně nebyla dosud vyměřena daň či ještě probíhá odvolací řízení, správce daně sám vyměří poplatníkovi daň podle nového postupu. O vrácení případného přeplatku na dani si opět může poplatník zažádat.

Stát by tak dle odhadů mohl vracet desítky až stovky miliónů korun. „Já to stanovisko vítám, především proto, že ušetří mladým rodinám peníze na dani, aniž by musely vést s finančním úřadem spor,“ vyjádřil se Tomáš Hajdušek, daňový poradce obce Střelské Hoštice, který spory ohledně vyměřování daně vyvolal.