V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Další vlna EET

25.9.2018

Nejistota ohledně další vlny EET stále zůstává. Poslanci odložili hlasování o vládním návrhu změny zákona, který je podmínkou pro začátek třetí a čtvrté vlny elektronické evidence. Původně měla třetí a čtvrtá vlna začít už letos v březnu a v červnu. Ústavní soud je ale zastavil, neboť zákon nezohledňoval dopady na některé skupiny podnikatelů. Třetí vlna EET by se měla týkat stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Čtvrté vlně by pak měli podléhat vybraní řemeslníci.

 

V tomto návrhu je i stanoven tzv. zvláštní režim pro zmírnění povinnosti EET pro drobné podnikatele. Podmínky pro offline evidence tržeb jsou:

  • podnikatel je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění
  • má maximálně dva zaměstnance
  • není plátce DPH
  • výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 korun

„Možná se zdá, že tím ulehčíme podnikatelům. To však není úplně pravda. Zůstane jim totiž povinnost čtvrtletního hlášení v podobě předávání papírových účtenek a papírových hlášení o tržbách. Jsme tak opět znova v situaci, jak je zvykem této vlády, kdy i těm nejmenším komplikuje život zbytečnou byrokracií, obtěžuje zbytečnými papíry, a místo toho, abychom je nechali žít a pracovat, přikazujeme jim pořád nové a nové povinnosti, pak je v průběhu měníme a nakonec zrušíme,“ uvedl poslanec ODS Jakub Janda.

Zavedení další vlny elektronické evidence tržeb pro zbytek podnikatelů má kompenzovat snížení DPH. Toto snížení se ovšem netýká všech skupin podnikatelů z třetí a čtvrté vlny. Přesun z patnáctiprocentní do desetiprocentní sazby DPH by se mělo týkat například stravovacích služeb, úklidových prací, domácí pečovatelských služeb, vodného, stočného nebo prodeje řezaných květin.

V letošním roce by elektronická evidence tržeb měla do státního rozpočtu přinést 11,7 miliardy korun. V případě spuštění třetí a čtvrté vlny by měla elektronická evidence tržeb do veřejných rozpočtů přinést příští rok 14,6 miliardy korun. Za dobu existence EET bylo zaevidováno dosud 7,1 miliardy tržeb. K evidenci je přihlášeno 174 tisíc uživatelů.