INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Další vlna EET

25.9.2018

Nejistota ohledně další vlny EET stále zůstává. Poslanci odložili hlasování o vládním návrhu změny zákona, který je podmínkou pro začátek třetí a čtvrté vlny elektronické evidence. Původně měla třetí a čtvrtá vlna začít už letos v březnu a v červnu. Ústavní soud je ale zastavil, neboť zákon nezohledňoval dopady na některé skupiny podnikatelů. Třetí vlna EET by se měla týkat stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Čtvrté vlně by pak měli podléhat vybraní řemeslníci.

 

V tomto návrhu je i stanoven tzv. zvláštní režim pro zmírnění povinnosti EET pro drobné podnikatele. Podmínky pro offline evidence tržeb jsou:

  • podnikatel je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění
  • má maximálně dva zaměstnance
  • není plátce DPH
  • výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 korun

„Možná se zdá, že tím ulehčíme podnikatelům. To však není úplně pravda. Zůstane jim totiž povinnost čtvrtletního hlášení v podobě předávání papírových účtenek a papírových hlášení o tržbách. Jsme tak opět znova v situaci, jak je zvykem této vlády, kdy i těm nejmenším komplikuje život zbytečnou byrokracií, obtěžuje zbytečnými papíry, a místo toho, abychom je nechali žít a pracovat, přikazujeme jim pořád nové a nové povinnosti, pak je v průběhu měníme a nakonec zrušíme,“ uvedl poslanec ODS Jakub Janda.

Zavedení další vlny elektronické evidence tržeb pro zbytek podnikatelů má kompenzovat snížení DPH. Toto snížení se ovšem netýká všech skupin podnikatelů z třetí a čtvrté vlny. Přesun z patnáctiprocentní do desetiprocentní sazby DPH by se mělo týkat například stravovacích služeb, úklidových prací, domácí pečovatelských služeb, vodného, stočného nebo prodeje řezaných květin.

V letošním roce by elektronická evidence tržeb měla do státního rozpočtu přinést 11,7 miliardy korun. V případě spuštění třetí a čtvrté vlny by měla elektronická evidence tržeb do veřejných rozpočtů přinést příští rok 14,6 miliardy korun. Za dobu existence EET bylo zaevidováno dosud 7,1 miliardy tržeb. K evidenci je přihlášeno 174 tisíc uživatelů.