INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Další odklad daňového přiznání

17.6.2020

Ministerstvo financí v rámci Liberačního balíčku opětovně prodloužilo lhůtu pro podání přiznání až na 18. srpna. Podnikatelé, kteří ještě nepodali přiznání za rok 2019 a nedoplatili daň z příjmů, tak mají ještě měsíc a půl čas. Datum 18. srpna bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné účetní závěrky korporací.

Formálně se nejedná o odložení lhůty pro podání přiznání, ale jenom o prominutí sankcí spojených s jeho pozdějším podáním i se zaplacením daně. Pokud ovšem podnikatelé nestihnou do 18. srpna podat přiznání a zaplatit doplatek, sankce se jim budou počítat už od dubna. Společně s daňovým přiznáním se do 18. srpna prodlužuje také lhůta pro oznámení osvobozeného příjmu.

Ovšem ministerstvo financí neposunulo termín pro přehledy. Přehled pro zdravotní pojišťovnu tak bude nutné podat do 3. srpna, což je dříve než lhůta pro podání přiznání. U sociálního pojištění základní termín zůstává, ale Česká správa sociálního zabezpečení promine sankce za případné zpoždění až do 3. srpna.

Kromě prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání balíček prodlužuje prominutí DPH na bezúplatná dodání ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředku do 31. července 2020. Až do 31. prosince 2020 se odsouvá také povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí. „Odložení platby daně z nabytí nemovitosti je zcela logický krok, neboť panuje široká politická shoda na jejím zpětném zrušení. Vzhledem k délce standardního legislativního procesu však hrozilo, že někteří kupující budou muset daň uhradit a po nabytí účinnosti zákona jim bude oproti žádosti na finanční úřad vrácena. Této zbytečné administrativě se chceme vyhnout a necháme peníze kupujícím rovnou,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Automaticky budou i prominuty úroky na všech daních za období od počátku nouzového stavu do 31. prosince 2020 v případech, kdy finanční správa povolí posečkání v souvislosti s koronavirem.