V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Český trh práce je v dobré kondici

21.6.2017

Dle Českého statistického úřadu průměrná mzda v České republice v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 5,3 procent na 27 889 korun. Jedná se ovšem o nominální hodnotu, reálně se mzda zvýšila o 2,8 % (po odečtení inflace). Tento růst je nejvyšší od roku 2008. Mediální mzda je nyní na úrovni 23 704 korun. U mužů dosáhla 25 905 korun a u žen 21 162 korun. Medián představuje prostřední hodnotu mezd, což znamená, že polovina mezd je nižší a polovina mezd vyšší než tato hodnota.

Na růst hrubé mzdy má vliv především nedostatek volných pracovníků, dále růst platů státních zaměstnanců, a i zvýšení minimální mzdy. Nejvíce se přidávalo lidem pracujícím v oblasti ubytování, stravování a pohostinství (zvýšení téměř až o 12 %). Avšak i přesto tento výrazný nárůst zůstává průměrná mzda v tomto oboru nejnižší. Ve zpracovatelském průmyslu (v tomto oboru je nejvíce zaměstnaných osob) se mzdy meziročně zvýšily o 5,6 %. Druhému početně největšímu odvětví, velkoobchodu a maloobchodu se mzdy zvýšily o 5,5 % na 26 424 korun. Nejvyšší mzda byla v informačních a komunikačních činnostech, kde dosáhla 54 090 korun.

Co se týče krajů  růst průměrné mzdy se nejvýrazněji projevil v Plzeňském (6,8 %), v Ústeckém (6,4 %) a v Karlovarském kraji (6,2 %). V ostatních krajích mzdy rostly do 6 %. V hlavním městě Praze průměrné mzdy vzrostly nejméně, a to o 4,3 %. Avšak i nadále je v Praze nejvyšší úroveň platů a je zde nejrychlejší nárůst zaměstnanců.

I přes zvýšení průměrné mzdy zůstává Česká republika ve srovnání s Evropskou unií na spodních příčkách. České mzdy oproti mzdám v Evropské unii dosahují jen necelých 40 procent. Jen třetinové mzdy dosahují Češi ve srovnání s Německem. „O české pracovní síle se říká, že je levná a vzdělaná. Ale ona je taky ještě přehnaně poslušná. Když to srovnám s tím, jak si vynucují zaměstnanci vyšší platy na západ od nás, tak jedním z výsledků je, že platy nerostou tak rychle,“ uvedl ekonom Tomáš Prouza (ČSSD).

Česká republika má v současnosti nejnižší míru nezaměstnanosti v rámci celé Evropské unii (3,2 %). Po ní následuje Německo (3,9 %) a Malta (4,1 %).