INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Český trh práce je v dobré kondici

21.6.2017

Dle Českého statistického úřadu průměrná mzda v České republice v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 5,3 procent na 27 889 korun. Jedná se ovšem o nominální hodnotu, reálně se mzda zvýšila o 2,8 % (po odečtení inflace). Tento růst je nejvyšší od roku 2008. Mediální mzda je nyní na úrovni 23 704 korun. U mužů dosáhla 25 905 korun a u žen 21 162 korun. Medián představuje prostřední hodnotu mezd, což znamená, že polovina mezd je nižší a polovina mezd vyšší než tato hodnota.

Na růst hrubé mzdy má vliv především nedostatek volných pracovníků, dále růst platů státních zaměstnanců, a i zvýšení minimální mzdy. Nejvíce se přidávalo lidem pracujícím v oblasti ubytování, stravování a pohostinství (zvýšení téměř až o 12 %). Avšak i přesto tento výrazný nárůst zůstává průměrná mzda v tomto oboru nejnižší. Ve zpracovatelském průmyslu (v tomto oboru je nejvíce zaměstnaných osob) se mzdy meziročně zvýšily o 5,6 %. Druhému početně největšímu odvětví, velkoobchodu a maloobchodu se mzdy zvýšily o 5,5 % na 26 424 korun. Nejvyšší mzda byla v informačních a komunikačních činnostech, kde dosáhla 54 090 korun.

Co se týče krajů  růst průměrné mzdy se nejvýrazněji projevil v Plzeňském (6,8 %), v Ústeckém (6,4 %) a v Karlovarském kraji (6,2 %). V ostatních krajích mzdy rostly do 6 %. V hlavním městě Praze průměrné mzdy vzrostly nejméně, a to o 4,3 %. Avšak i nadále je v Praze nejvyšší úroveň platů a je zde nejrychlejší nárůst zaměstnanců.

I přes zvýšení průměrné mzdy zůstává Česká republika ve srovnání s Evropskou unií na spodních příčkách. České mzdy oproti mzdám v Evropské unii dosahují jen necelých 40 procent. Jen třetinové mzdy dosahují Češi ve srovnání s Německem. „O české pracovní síle se říká, že je levná a vzdělaná. Ale ona je taky ještě přehnaně poslušná. Když to srovnám s tím, jak si vynucují zaměstnanci vyšší platy na západ od nás, tak jedním z výsledků je, že platy nerostou tak rychle,“ uvedl ekonom Tomáš Prouza (ČSSD).

Česká republika má v současnosti nejnižší míru nezaměstnanosti v rámci celé Evropské unii (3,2 %). Po ní následuje Německo (3,9 %) a Malta (4,1 %).