INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Brigáda v letošním roce

11.8.2021

V létě nastává období brigád, které nejčastěji pokrývá smlouva o provedení práce a smlouva o pracovní činnosti. V dnešním článku si shrneme, jaké daně se platí z brigád a jak je to s výpočtem daní.

Dohoda o provedení práce se dá sjednat na 300 hodin ročně. Lze mít podepsaných více dohod pro více zaměstnavatelů. Maximální počet hodin se pak sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť. Na dohodu o pracovní činnosti potom není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Zdravotní a sociální pojištění se neplatí u dohody o provedení práce, pokud hrubá měsíční odměna nepřekročí 10 000 korun. Co se týče dohod o pracovní činnosti zvyšuje se v letošním roce částka tzv. započitatelného příjmu na 3 500 korun z dosavadních 3 000 korun. Nad limit 3 500 korun se tedy u dohod o pracovní činnosti odvádí sociální a zdravotní pojištění.

Další novinka souvisí se zrušením superhrubé mzdy. O obou typů dohod se počítá 15% daň jenom z hrubé mzdy. Pro příjmy za letošní rok lze využít i vyšší základní slevu na poplatníka.

Za práci na dohodu o provedení práce, či dohodu o pracovní činnosti musíte dostat alespoň minimální mzdu. Ta v letošním roce dosahuje 15 200 korun měsíčně, tedy 90,50 na hodinu.

V případě, když součet měsíčních výdělků z dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne deset tisíc korun, máte na výběr ze dvou variant danění. Pokud jste u zaměstnavatele podepsali tzv. Prohlášení poplatníka, bude z vaší odměny strhnuta 15% záloha na daň z příjmů a odečtou se daňové slevy, na které máte nárok. Formulář Prohlášení můžete v jednom měsíci podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele (vhodnější u toho s vyšší hrubou odměnou). Lze si odečíst základní daňovou slevu na poplatníka, která dosahuje 27 840 korun za rok (2 320 korun měsíčně), a také daňovou slevu pro studenta, která dělá 4 020 korun ročně, tedy 335 korun za měsíc (naposledy je možné studentskou slevu uplatnit za měsíc, ve kterém jste dosáhli věku 26 let; potřebovat budete potvrzení o studiu).

Jestliže u zaměstnavatele Prohlášení nepodepíšete, z vašeho příjmu se strhne patnáctiprocentní srážková daň a daňové slevy nemohou být započítány. Příjem z dohody tvoří samostatný daňový základ, což znamená, že po odečtení srážkové daně už ho nemusíte nikde vykazovat. Když ho ale do daňového přiznání zahrnete dobrovolně a v daném roce budete mít jen nízké příjmy, získáte sraženou daň zpátky.
Výdělek nad stanovený limit z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti podléhá odvodům na zdravotní pojištění (4,5 procenta z hrubého výdělku) a sociální pojištění (6,5 procenta z hrubého výdělku).