INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Blíží se termín pro podání přehledů

20.4.2022

Osoby samostatně výdělečně činné musí přehled o příjmech a výdajích odevzdat správě sociálního zabezpečení i své zdravotní pojišťovně do jednoho měsíce od podání daňového přiznání.

Pro podnikatele, kteří odevzdali daňové přiznání v papírové podobě do 1.dubna, platí lhůta pro odevzdání přehledů do 2. května. Pokud OSVČ podají daňové přiznání elektronicky (do 2.května), přehledy pak musí odevzdat do 2.června. V případě že vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je nejpozdějším datem pro odevzdání přiznání 1. červenec, a přehledy je pak nutné odevzdat do počátku srpna.

Přehledy je nutné podat i v případě, že jste neměli povinnost podat daňové přiznání. Povinnost podat daňové přiznání mají pouze OSVČ, jež měla roční příjmy převyšující 15 tisíc korun (případně šest tisíc u vedlejší činnosti). Přehledy je nutné odevzdat vždy, a to i tehdy, pokud jste podnikali například jen měsíc a nevydělali ani korunu (a nepřerušili nebo neukončili jste předtím živnost). V tomto případě byl čas na podání přehledů jen do 8. dubna 2022.

Přehledy nemusí podávat pouze ti podnikatelé, kteří se za loňský rok dobrovolně přihlásili k paušální dani a splňují podmínky.

Doplatek pojistného je splatný do 8 dnů od podání přehledu nebo ode dne kdy měl být podán. Případný přeplatek na pojistném se vrací do 30 dnů od zjištění.

Od roku 2022 se zvýšily zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní samostatné výdělečné činnosti se pro letošní rok zvýšila na 2 841 korun měsíčně (u vedlejší činnosti na 1137 korun), minimální záloha na zdravotní pojištění na 2 627 korun.

Co se týče zdravotního pojištění, novou minimální zálohu je nutné platit od platby za leden, která byla splatná nejpozději 8. února. U sociálního pojištění se zálohy mění až v měsíci, kdy odevzdáte přehled za rok 2021, tedy nejčastěji v dubnu. Nová výše záloh se pak platí od května.
V případě zpoždění podání přehledu, hrozí OSVČ vysoké pokuty. Dle zákona může být uložena pokuta až do výše 50 000 korun.