INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Babiš navrhl modernizaci DPH

1.7.2014

Ministr financí Andrej Babiš 20. června na oficiálním zasedání rady ministrů financí ECOFIN v Lucembursku přednesl návrh na uplatnění institutu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) u DPH na veškeré zboží a služby na přechodnou dobu. Poté by se měly vyhodnotit jeho náklady a přínosy.

Tímto režimem by se mělo zamezit daňovým únikům. Významné daňové podvody jsou v současnosti velmi diskutovaným tématem ve všech členských zemích Evropské unie. Tyto daňové podvody stojí evropské vlády miliardy eur ročně. Podvody s DPH by tak mohly být snadno vyřešeny a zvýšené příjmy z DPH investovány do zlepšení konkurenceschopnosti EU. Návrh by zjednodušil podnikání pro převážnou většinu plátců DPH v rámci EU.

Návrh přenesení daňové povinnosti, známé jako reverse charge, počítá s tím, že prodejce vystaví daňový doklad, kde proti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH. Místo toho uvede, že výši daně je povinen doplnit a přiznat odběratel. Evropská unie nedávno zavedla režim přenesení daňové povinnosti pro některé komodity, který pomáhá vládám členských států bojovat proti podvodům s DPH. Pro podniky je ovšem tento režim velmi zatěžující, neboť se týká pouze některých komodit. Příkladem může být například zlato, šrot nebo stavební práce. Složité je dodržování předpisů, při nichž se musí rozlišovat mezi podobnými výrobky, které jsou předmětem různých daňových pravidel.

V České republice je možné stát se plátcem DPH dobrovolně nebo povinně. Povinně se plátcem stává například podnikatel nebo firma, která přesáhne roční obrat jeden milion korun. České ministerstvo financí souhlasí s přijetím návrhu, neboť se domnívá, že by tento režim fakticky vyloučil podvody s DPH a zjednodušil dodržování daňových předpisů pro plátce DPH i daňové orgány.

Tento systém již funguje pro transakce mezi členskými státy EU. Naopak u tuzemských transakcí je DPH zaplacena finančnímu úřadu a příjemce plnění (plátce DPH) pak stejnou DPH nárokuje od finančního úřadu zpět.