INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Až do konce tohoto roku stát nebude uplatňovat částečné ručení za DPH

30.9.2013

Novinka týkající se novely zákona o DPH od roku 2013 je ručení odběratele za daň neodvedenou dodavatelem. S účinností od 1. ledna letošního roku byl zaveden nový institut „nespolehlivý splátce“. Nespolehlivým splátce se stává plátce daně z přidané hodnoty, který nesplní své povinnosti vůči správě daně. Správce daně potom zveřejní tuto skutečnost na internetu a kdokoliv si to může ověřit.  Zákonodárci si od této změny především slibovali zabránění podvodům neodvedené daně

Nespolehlivým plátcem označí finanční úřad toho, kdo:

  • nepodá daňové tvrzení
  • neuhradí DPH
  • neposkytuje součinnost se správcem daně při daňové kontrole nebo při ověřování skutečností uvedených v daňovém tvrzení či registračních údajích.

Na černé listině neplatičů DPH skončí tedy každý, kdo dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH více než deset milionů korun. Za nespolehlivou bude považována i ta společnost, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 korun, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu.

Daňové subjekty musí od roku 2013 povinně uvádět své účty používané pro ekonomickou činnost. Jakmile použijí jiný účet, než je oznámený správci daně, je to důvodem pro ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění. Novela rovněž zavedla ručení za daň i v případě, kdy dojde k platbě na účet jiný. Toto opatření se mělo aplikovat již od dubna, ovšem Generální finanční ředitelství uvedlo, že ustanovení nebude používat do konce září. Nyní informovalo o tom, že nebude uplatňovat ručení za DPH u plateb na jiný než u ní registrovaný účet až do konce letošního roku. Zákon, který měl ustanovení zmírnit je teprve v legislativním procesu a v nejbližší době ho má projednat Senát.

Ručení za daň z přidané hodnoty by mělo platit jen pro faktury, jejíž částka je vyšší než 700 000 korun.          V praxi by se pak novinka zřejmě aplikovala tak, že kdo bude chtít své odběratele ochránit před ručením, jednoduše nevystaví fakturu ve vyšší hodnotě než 700 000 korun.

Navrhované opatření na stanovení limitu pro platby, za které se bude ručit, vítá Hospodářská komora České republiky: „Uvedené rozšíření institutu ručení příjemců plnění jsme zásadně odmítali, neboť přineslo všem mnoha podnikatelům, především malým a středním, řadu komplikací a zvýšení administrativní zátěže.“
Na černé listině neplatičů DPH skončí každý, kdo dluží za poslední minimálně tři měsíce na DPH více než deset milionů korun. Za nespolehlivou bude považována i ta firma, která nemá v pořádku daňové doklady a úřad jí vyměří daň alespoň 500.000 korun, a také podnik podezřelý z účasti na podvodu.