INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny ve zdaňování mezd od 1.7.2017 a v roce 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
9.11.2017
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Miluše Procházková 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.11.2017
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Miluše Procházková 1.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky se schválenými změnami v oblasti zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2017 a od roku 2018, a to zejména v souvislosti s posledními aktuálními novelami zákona o daních z příjmů. Součástí školení budou i praktické příklady.

Program semináře:

 • Změny ve zdaňování mezd přijaté zákonem č. 170/2017 Sb.
  • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a na třetí a každé další dítě, změna při výpočtu záloh v roce 2017
  • úprava podmínek pro výplatu daňového bonusu
  • změny podmínek pro daňové úlevy na invaliditu a průkaz ZTP/P
  • změny u školkovného
  • zdaňování příjmů ze závislé činnosti od roku 2018 podle toho, zda zaměstnanec „učinil“ nebo „neučinil“ prohlášení k dani 
  • systémová změna ve zdaňování příjmů u zaměstnance bez prohlášení při uplatňování srážkové daně od roku 2018
  • zavedení 2 alternativních lhůt pro splnění oznamovací povinnosti u zaměstnance
  • snížení paušálních výdajů, možnost kombinace s daňovým zvýhodněním na děti
  • zvýšení daňových výhod pro spoření na penzi, soukromé životní pojištění
  • osvobození bezúplatných plnění poskytnutých zaměstnancům 
  • daňové osvobození nepeněžních plnění na tištěné knihy
 • Zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě od roku 2018
 • Daňový režim doplatků mezd za uplynulé roky a úroků z dlužné mzdy, darů poskytnutých zaměstnancům, motivačního příspěvku poskytovaného potencionálnímu zaměstnanci, pojištění odpovědnosti člena statutárního orgánu za škody plynoucí z výkonu funkce placeného zaměstnavatelem
 • Problematika dalších vybraných benefitů
 • Opravy chyb při výpočtu záloh, daně a daňového zvýhodnění
 • Seznámení s novým tiskopisem prohlášení k dani a s dalšími úpravami v tiskopisech
 • Diskuze a odpovědi na dotazy