INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.1.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Růžena Klímová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.1.2018
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Růžena Klímová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
29.1.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Růžena Klímová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určený pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2018.

Program semináře:

 • Změny v zákoně č. 155/1995 Sb. - změna provedena zákonem č. 203/2017 Sb. - důchodový věk 65 let (účinnost 1.1.2018)
 • Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v r. 2018
  • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.
 • Schválené změny v ZDP od 1.7.2017 a od 1.1.2018 (zákon č. 170/2017 Sb.) 
  • uplatnění srážkové daně i u příjmů do výše 2 500 Kč (doplněno praktickými příklady, které mohou nastat)
  • zvýšení daňového zvýhodnění i na první dítě 1 267 Kč – od 1.1.2018
  • další schválené změny - v ZDP – dary uplatnitelné již v RZ za rok 2017
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení 
  • změny v zákoně č. 187/2006 Sb. – zákon č. 148/20107 Sb. - účinnost 1.2.2018 (otcovská poporodní péče a další změny) 
  • nové redukční hranice pro rok 2018 
  • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění
  • maximální vyměřovací základ v roce 2018
  • další parametrické změny
  • dobrovolná účast na důchodovém pojištění 
  • § 29 zákona č. 187/2006 Sb. – nové sazby při DPN - od 1.1.2018
  • změny v rozhodných obdobích - §§ 18 a 19 zákona č. 187/2006 Sb. – od 1.2.2018
  • nová dávka nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné - od 1.6.2018 
 • Změny ve zdravotním pojištění
  • zvýšení plateb za pojištěnce státu – odpočet u poživatelů ID v rámci „chráněných dílen“ 
  • minimální vyměřovací základ - 12 200 Kč
  • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
  • další změny ve zdravotním pojištění 
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • nezabavitelná částka v roce 2018
  • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • dohody o srážkách ze mzdy – zákon 460/2016 Sb. 
  • rozsudek Nejvyššího soudu č.j. 21 Cdo 853/2016 ze dne 1.12.2016 (odstupné a nezabavitelná částka)
  • postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatel
  • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 • Důležité změny v zákoně pobytu cizinců a v zákoně o zaměstnanosti 
  • zaměstnanecká karta duální, biometrická karta, modrá karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, sezónní zaměstnání cizince 
  • ohlašovací povinnosti při zaměstnávání cizinců a občanů EU a EHP
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS
  • započítávání osob zdravotně znevýhodněných, povinná evidence o náhradním plnění
  • elektronická evidence náhradního plnění
 • Změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek 
  • hlavní změny v zákoně č. 373/2011 Sb., o dalších pracovnělékařských službách - účinnost od 1.11.2017
 • Změny v zákoně o zaměstnanosti 
  • zaměstnávání uchazečů o zaměstnání
  • vysílání cizinců na pracovní cesty 
  • agentury práce a zaměstnávání 
 • Další změny v roce 2018 - ochrana osobních údajů dle nařízení EU - známé pod zkratkou GDPR
 • Dotazy a diskuse