INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny ve mzdové a personální oblasti v souvislosti s novelou zákoníku práce a další podstatné změny ve mzdové oblasti

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
17.10.2017
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Růžena Klímová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
18.10.2017
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Růžena Klímová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář si klade za cíl přehledně a uceleně podat změny ve mzdové a personální oblasti, seznámit posluchače s legislativními novinkami a připravit je na jejich aplikaci do praxe.

Program semináře:

 • Nová pravidla při zaměstnávání cizinců
  • implementace evropského práva – změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance (manažer, specialista, stážista) – až na 3 roky, u stážisty až na 1 rok
  • karta bude umožňovat krátkodobě cestovat a vykonávat práci v i dalších členských státech EU (vyslání na pracovní cestu v rámci EU až na 90 dnů v rámci referenčního období 180 dnů)
  • zaměstnávání cizinců na sezónní práce – až na 6 měsíců
  • povolení k zaměstnání na sezónní práce (místo nebude podléhat tzv. testu trhu práce), poté žádost o krátkodobé vízum do 90 dnů, dlouhodobé vízum až na 180 kalendářních dnů
 • Změny ve vysílání pracovníků v rámci EU
  • zákon č. 93/2017 Sb., účinnost od 1.4.2017
  • implementace směrnice EP a Rady 2014/67
  • nadnárodní poskytování služeb v rámci EU
   • přijímající zaměstnavatel a jeho odpovědnost
   • vysílající zaměstnavatel a jeho odpovědnost
 • Změny v nemocenském pojištění od 1.2.2018
  • zákon č. 148/2017 Sb.
  • otcovská poporodní péče a její podmínky
  • podpůrčí doba dávky a výše dávky
  • nemocenská u dobrovolných hasičů a členů ostatních složkek integrovaného záchranného systému
 • Návrh změn v zákoníku práce dotýkajících se personalistů a mzdových účetních
  • dovolená
   • stanovení nároku na dovolenou - zásadní změny ve výpočtu nároku na dovolenou (nárok bude stanoven počtem hodin)
   • druhy dovolené - dovolená za kalendářní rok, poměrná část roční výměry dovolené, dodatková dovolená, převedení dovolené do dalšího roku, krácení dovolené
   • čerpání dovolené
  • průměrný výdělek a jeho zjišťování
   • zásadní změny ve výpočtu průměrného měsíčního výdělku pro pracovněprávní účely, souvislost s nejnižší úrovní zaručené mzdy, výpočet průměrného výdělku u DPP a DPČ
  • svátek připadající na obvyklý pracovní den a měsíční mzda
  • práce přesčas a náhradní volno
  • zápočtový list, jeho náležitosti a předávání ZL
   • zápočtový list u DPP jen v případě, kdy zaměstnání zakládalo účast na důchodovém pojištění nebo v případě, má-li zaměstnanec exekuce
  • zaměstnanci pracující doma (§ 317ZP)
   • povinná úhrada nákladů spojených s prací doma (paušalizace náhrad)
  • elektronické zasílání dokladů o pracovněprávních náležitostech
  • podstatné změny u dohod o pracích mimo pracovní poměr
   • přestávka na oddech, příplatkové mzdy, určení výkonu práce v rámci DP a DPČ
   • rozsah výkonu práce v rámci DPP (stále do 300 hodin v rámci kalendářního roku)
   • rozsah výkonu práce v rámci DPČ – vyrovnávací období jen 26 týdnů
   • trvale platná povinnost - § 12 zákona 251/2005 Sb. o inspekci práce
  • zaručená mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy u všech pracovněprávních vztahů
  • vrcholový řídící zaměstnanec
   • nové možnosti zaměstnavatele, podmínky pro určení, kdo bude vrcholovým řídícím zaměstnancem
   • pracovní doba a její rozvrhování, příplatkové mzdy, náhrady mzdy u takového zaměstnance
 • Další změny ve mzdové a personální oblasti v souvislosti se schválenými právními předpisy
  • zákon č. 460/2016 Sb. – účinnost od 28.2.2017
  • změny v zákoně o zaměstnanosti (nekolidující příjem, agenturní zaměstnávání)
  • změny v zákoně o státní sociální podpoře - rodičovský příspěvek, příprava na budoucí povolání
 • Dotazy a diskuse