INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny ve mzdové a personální oblasti pro rok 2019, aplikace schválených změn v praxi

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
28.2.2019
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Růžena Klímová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Školení je určeno pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové a personální oblasti 2019.

Program semináře:

 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • návrh - sněmovní tisk 80, 206
   • změny v § 6 odst. 12 ZDP
   • změny v § 38j odst. 2 ZDP
   • nové ustanovení § 38da ZDP
   • změna v § 6 odst. 4 písm. b) ZDP
  • předpokládaná účinnost jednotlivých změn
 • Změny v oblasti pracovněprávní - návrh - sněmovní tisk 109 - účinnost 1.7.2019
  • zrušení karenční doby
  • snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnavatele
 • Změny v pracovněprávní oblasti
  • minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
  • návrh změn zákoníku práce
 • Změny ve zdravotním pojištění
  • parametrické změny
  • OSVČ a minimální výše pojistného na zdravotní pojištění, osoba bez zdanitelných příjmů
  • Snížení VZ u poživatele invalidního důchodu pracujícího u chráněné dílny v roce 2019
 • Změny v nemocenském pojištění
  • rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění - 3 000,- Kč
  • nové redukční hranice, další změny v této oblasti
  • e-neschopenka - odklad účinnosti na rok 2020
 • Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
  • nové redukční hranice pro průměrný výdělek
  • skutečný harmonogram směn a fiktivní harmonogram směn
  • nadstandardní poskytování náhrady mzdy, odvod pojistného a daní
  • právo kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnavatelem a sankce
 • Změny v pojistném na sociální zabezpečení
  • průměrná mzda pro účely důchodového pojištění, maximální vyměřovací základ, minimální záloha na pojistné u OSVČ, výše čistého příjmu u OSVČ vedlejší zakládající účast na sociálním zabezpečení
  • změny v placení pojistného na nemocenské pojištění u OSVČ a placení pojistného na sociální pojištění
 • Změny týkající se práce mzdových účetních v oblasti srážek ze mzdy
  • zvýšení nezabavitelné částky,  návrh změn v insolvenčním zákonu 
  • povinnosti zaměstnavatelů vůči  exekutorům a insolvenčním správcům
 • Další změny ve mzdové oblasti do data konání semináře
  • stravné při zahraniční  pracovní cestě
  • tuzemské stravné
 • Valorizace průměrného výdělku pro náhradu za ztrátu na výdělku po ukončení dočasné pracovní neschopnosti od roku 2019
 • Archivace a skartace dat ve mzdové a personální oblasti, archivační lhůty jednotlivých dokladů s odkazem na právní předpisy
 • Upozornění na nejčastější omyly v rámci GDPR - nadbytečné souhlasy se zpracováním osobních údajů, atd.
 • Diskuze a odpovědi na dotazy