INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v pracovněprávních předpisech na přelomu let 2018 a 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.12.2018
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. Petr Bukovjan 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními právními předpisy v oblasti pracovního práva, problematickými okruhy a jejich správným řešením v praxi a s posledními legislativními změnami.

 Program semináře:

 • Přehled aktuálních a připravovaných legislativních změn v pracovněprávní oblasti
 • Změny v právní úpravě ODMĚŇOVÁNÍ a v souvisejících oblastech
  • nová výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  • otázky odměňování týkající se např. práce přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, ve svátek atd.
 • Nový zákon o zpracování OSOBNÍCH ÚDAJŮ v ČR v návaznosti na GDPR
  • v čem nahradí stávající zákon o ochraně osobních údajů
  • jak s povinností mlčenlivosti u zaměstnanců, atd.
 • Přijaté a připravované ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
  • zrušení karenční doby
  • návrh na změnu terminologie u mateřské a rodičovské dovolené
  • zvýšení rodičovského příspěvku, atd.
  • připravovaná novela ZP – základní informace (čeho se týká, stav rozpracovanosti a schvalování, předpokládané datum účinnosti). 
 • Další problémové otázky z praxe
  • pracovní poměry na dobu určitou
  • rozvázání pracovního poměru pro porušení „pracovní kázně“
  • zdravotní (ne)způsobilost zaměstnance k práci a její pracovněprávní důsledky
  • délka a rozvržení pracovní doby
  • problémy dovolené (nárok, stanovení, čerpání, převod do dalšího roku, apod.)
  • zaměření a výsledky kontrol inspektorátů práce.
 • Nová výkladová stanoviska AKV a aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech
 • Dotazy a diskuse.
 • Aktuality ke dni konání semináře.