INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
1.2.2018
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Ivan Tomší 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář si klade za cíl seznámit posluchače s aktuálním vývojem problematiky platů, platových tříd a tarifů ve veřejných službách a správě a poradit se správnou aplikací v praxi ve vazbě na související předpisy a specifické problémy.

Školení je určeno vedoucím zaměstnancům, pamákům, personalistům a mzdovým účetním příspěvkových organizací, samosprávy a části zaměstnanců státní správy (mimo zákon o státní službě).

Program semináře:

 • Právní předpisy upracující odměňování zaměstnanců platem. Poskytování platu podle zákoníku práce.
 • Nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které nahradí nařízení vlády č.564/2006 Sb.
 • Určování platového tarifu, nové platové tabulky - přehled změn, koho se dotýkají a odkdy platí
 • Zařazování zaměstnanců do platových tříd podle katalogu prací.
 • Změny v katalogu prací ve veřejných službách a správě (nařízení vlády č.222/2010 Sb., v aktuálním znění)
 • Praktické řešení problémových případů zařazení do platových tříd - otázka tvorby popisů práce, vymezování druhu práce v pracovní smlouvě, zařazení do platové třídy
  • zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady
  • vedoucích zaměstnanců
  • při kumulacích prací
 • Zápočty praxe, určení platového stupně. Zvláštní způsob určení platového tarifu v rámci rozpětí platových stupňů – u kterých zaměstnanců lze využít a za jakých podmínek.
 • Další otázky poskytování platu a jeho složek
  • plat ve vztahu k novým sazbám nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • zásada rovnosti při poskytování platu
  • podmínky poskytování příplatku za vedení, osobního příplatku, za práci přesčas a dalších režimových příplatků, zvláštního příplatku, příplatku za výkon prací ve ztíženém pracovním prostředí, příplatků pedagogických pracovníků, odměn, podmínky vydávání platového výměru, výklad ustanovení o splatnosti platu, výplatě platu atd.
 • Vývoj platů, tendence a záměry v odměňování jednotlivých skupin zaměstnanců
 • Diskuze, dotazy posluchačů