INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v daňových zákonech účinné od 1.1.2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
31.1.2018
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Dana Vankeová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
2.2.2018
9:00 - 14:00
Jihlava
Dělnický dům Jihlava
Ing. Dana Vankeová 1.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami a změnami v daňových zákonech od 1.1.2018. Přednášející přiblíží i nejdůležitější změny přijaté v průběhu roku 2017 s dopadem do roku 2018.

Účastníci na školení obdrží:
ÚZ - Daň z přidané hodnoty 2018

Program semináře:

 • Zákon o účetnictví - Novela 462/2016 zavádí novou zprávu o nefinančních informacích od roku 2017 – jen pro některé účetní jednotky, další novela 183/2017 účinná od 1.7.2017 na základě zákona o přestupcích
  • Novely prováděcích vyhlášek účinné od 1.1.2018
 • Zákon o daních z příjmů - Podrobné shrnutí všech změn v zákoně o daních z příjmů přijatých v roce 2017 (celkem 5 novelizací) a přijatých v předchozích letech a účinných od 1.1.2017 (např. změny u odčitatelných položek), podrobný paragrafový rozbor změn přijatých zákonem 170/2017 s účinností od 1.7.2017 a 1.1.2018 včetně 22 přechodných ustanovení a změnami v zákoně o rezervách, např.:
  • řešení spoluvlastnických podílů včetně odpisování
  • zaměstnání malého rozsahu
  • dar na pořízení hmotného majetku nebo TZ u podnikatelů
  • odpisy TZ podnájemcem
  • sjednocení podmínek u cenných papírů
  • daňové odpisování svěřeného majetku u příspěvkových organizací
  • úprava do zdanění veřejně prospěšných poplatníků
   • osvobození bezúplatných příjmů veřejnoprávních korporací bez omezení jejich účelového určení
   • daňová úspora veřejně prospěšných poplatníků – prostředky získané daňovou úsporou musí být profinancovány nejpozději následující zdaňovací období na krytí nákladů z nepodnikatelských činností
   • rozšíření aplikace srážkové daně ve výši 19 % (§ 36 odst. 5 ZDP) u vymezených veřejně prospěšných poplatníka společenství vlastníků jednotek i na úrokové příjmy z účtů a vkladů
  • osvobození příjmu z podílu na zisku vyplaceného svěřenskému fondu nebo rodinné fundaci - § 19 odst. 3 písm. b) ZDP
  • zrušení ustanovení o vkladu s doplatkem - § 23 odst. 3 písm. a) bod 8 ZDP
  • slevy na dani
  • nové „paušály“ u fyzických osob – 2 možnosti v DPFO za rok 2017
  • sleva na dani pro osobu podávající DP v rámci dědického řízení
  • vratitelný přeplatek
  • nový formulář a forma  „Prohlášení poplatníka“ osvobození příjmu z podílu na zisku vyplaceného svěřenskému fondu nebo rodinné fundaci - § 19 odst. 3 písm. b) ZDP
  • další změny  v zákoně
 • Zákon o DPH - Přehled nejdůležitějších změn v zákoně o DPH přijatých novelou zákona 170/2017 s promítnutím dopadu do praxe, změny u odpočtu daně, nový režim pro manka a škody na obchodním majetku – (rozsáhlá informace GFŘ s podrobným postupem v návaznosti na účetní závěrku a inventarizaci!)
 • Další změny zákonů přijaté v závěru roku 2017
  • Aktuální informace MF a GFŘ