INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace v roce 2018 a aktuality pro rok 2019

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
29.1.2019
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Hana Juráňová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
31.1.2019
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Hana Juráňová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
12.2.2019
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Hana Juráňová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.2.2019
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Hana Juráňová 1.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na výklad změn v účetní a daňové legislativě účinným od 1.1.2019. Seminář je určen zejména ekonomům a účetním příspěvkových organizací, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům jejich zřizovatelů.

Program semináře:

 • Rekapitulace změn předpisů v průběhu roku 2018, jejich výklady a stanoviska MFČR - zákon o daních z příjmů – zejména daňové odpisy p.o., zákon o DPH, změny ve zdaňování přijatých záloh – Stanovisko GFŘ,  povinnost úprav nároku na odpočty například u zjištěných mank, nároky na zdokumentování ostatních  důvodů vyřazení majetku – stanovisko MFČR, časté chyby v aplikaci zákona 250/2000 Sb. v oblasti dotačních programů a Zprávy MFČR – judikatura vztahující  se ke zjištěnému porušení rozpočtové  kázně. Zákon o rozpočtové  odpovědnosti a předpokládané změny pro r. 2019, výklady zjednodušující postupy pro schvalovací procesy r. 2019. Změny vyhlášky č. 410/2009 Sb., výklady MFČR k evidenci a účtování kulturních souborů, Inventarizační vyhláška – dopady novely na inventury za r. 2018. Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu – jak na finanční plán – příprava k 1.1.2020. Seznámení se stanovisky MFČR a MVČR vydanými v r. 2018, zejména metodika CHJ. Často kladené dotazy a odpovědi MFČR – aktuální stav.
   
 • Přijaté změny daňových zákonů v roce 2018 - stručná rekapitulace
  Zákon o daních z příjmů i DPH, nepříliš významné změny, změny týkající se výpočtu průměrné mzdy, změny v oblasti sociálního zabezpečení, nové formuláře pro roční zúčtování daní, úprava povinností zaměstnavatelů při ohlašování plnění povinného podílu osob se ZP
   
 • Očekávané změny zákonů pro rok 2019
  Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů. Daňový balíček – není jistota, zda rozsáhlé změny nabydou účinnosti k 1.1.2019, zejména u zákona o DPH se předpokládá úprava například nově formulovaná úprava souhrnného daňového dokladu, dokladu o použití, povinnost vynaložit úsilí – pro správné uplatnění oprav, nově počítání lhůt, záměr plošného zavedení režimu přenesené daňové povinnosti, nové vymezení pojmu úplata, úprava podmínek pro osvobození od daně při dodání nekolaudovaných staveb, úpravy ustanovení týkajících se kontrolních hlášení
   
 • Ostatní změny legislativy dle aktuálního stavu ke dni pořádání semináře