INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny předpisů pro ÚSC a přísvpěvkové organizace v roce 2017 a 2018

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
5.2.2018
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Hana Juráňová 1.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na výklad aktuální legislativy vztahující se k praxi příspěvkových organizací se zaměřením na poslední změny na novinky.

Program semináře:

  • Rekapitulace změn předpisů v průběhu roce 2017, jejich výklady a stanoviska MFČR  - zákon o daních z příjmů – zejména daňové odpisy p.o., zákon o DPH, zejména povinnost úprav odpočtů například u zjištěných mank, nároky na zdokumentování ostatních  důvodů vyřazení majetku – stanovisko MFČR, nově důsledky nezveřejnění smluv v registru a nová metodika MVČR, časté chyby v aplikaci zákona 250/2000 Sb. v oblasti dotačních programů a Zprávy MFČR – judikatura vztahující  se ke zjištěnému porušení rozpočtové  kázně. Zákon o rozpočtové  odpovědnosti a související  změny zákonů – příprava schvalování rozpočtů a střednědobých výhledů pro p.o., termíny, povinnost zveřejňování, jaké podklady. Často kladené dotazy a odpovědi MFČR v r. 2017
  • Změny pro rok 2018 – prováděcí vyhláška 410/2009 Sb, inventarizační vyhláška č. 270/2010 Sb. -  změny v inventarizaci vlastních zdrojů, 218/2000 Sb zejména významné změny týkající se dotací, technická  vyhláška 383/2009 Sb. a konsolidační vyhláška č. 312/2014 Sb. – změny v konečných termínech pro sestavení výkazů za stát a očekávané změny ve vzájemném odsouhlasování pohledávek  a závazků. Zákon o  ochraně osobních dat – v květnu 2018.

Ostatní změny legislativy dle aktuálního stavu ke dni pořádání semináře.